« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - 342-Pštrossova 202/15, Magistrát hl. m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatreni_obecne_povahy.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br> Odbor péče o veřejný prostor
<br> PID
<br>
<br>
<br>
<br> Úřad městské části Praha 1
<br> Vodičkova 18,CZ-115 68 Praha 1
<br> tel.: +420 221 097 111,fax: +420 221 097 778
<br> posta@praha1.cz,www.praha1.cz
<br> IČ: 00063410,DIČ: CZ00063410 1/2
<br>
<br>
<br>
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> Mariánské náměstí 2/2
<br> Staré Město
<br> 110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br>
<br>
Č.j.Vyřizuje / linka Datum
<br> UMCP1 412439/2022/OPVP/344/BE Ivana Bernáthová/265 29.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
<br> Městská část Praha 1,Úřad městské části,Odbor péče o veřejný prostor,jako příslušný správní úřad dle ust.§ 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád na základě posouzení žádosti UMCP1 402848/2022 o stanovení přechodné úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci Pštrossova,podané dne 21.6.2022,a po projednání s příslušným orgánem Policie
<br> ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5,a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích
<br> a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pštrossova 202/15 <,>
<br>
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v rozsahu B28,E13 (datum),E8d,B20a
<br> (provizorní dopravní značení),Z2,Z4b,A9,P4,IP4b (škrt),B2 (škrt),IP10a,B1,dle přiložené dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství
<br> Polic...

Načteno

edesky.cz/d/5684028

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz