« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - výběrové řízení 27/22 referent/ka - zpracovatel/ka přestupků DSA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

27_-22_referent_-_zpracovatel_prestupku_DSA.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
<br>
<br> Č.j.UMCP1 270870/2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 podle ustanovení § 7 odst.3 zákona č <.>
312/2002 Sb <.>,o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
v y h l a š u j e výběrové řízení na obsazení pracovní pozice úředníka:
<br>
„referent/ka – zpracovatel/ka přestupků“
<br> Druh práce: referent/ka – zpracovatel/ka přestupků v oddělení dopravních přestupků
Odboru dopravně správních agend Úřadu městské části Praha 1 <.>
<br> Místo výkonu práce: Praha 1 <.>
<br> Platové zařazení: 10.platová třída,podle nařízení vlády č.222/2010 Sb <.>,kterým se
stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě,odměňování podle zákona č <.>
262/2006 Sb <.>,zákoník práce,a nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě <.>
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou <.>
<br> Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťování výkonu přestupkové agendy na
úseku dopravně správních agend v souladu se zákonem č.250/2016 Sb <.>,o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,a zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád <.>
<br> Zákonné předpoklady pro uzavření pracovního poměru: fyzická osoba,která je
státním občanem České republiky,popřípadě fyzická osoba,která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18 let,je způsobilá k
právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br>
Další požadavky odpovídající správní činnosti:
<br>
 úplné střední,příp.vyšší odborné vzdělání,nejlépe dosažené v oborech
veřejná správa,právo,případně v oborech souvisejících;
<br>  znalost práce na PC (Word,Excel);
<br>  praxe ve veřejné správě výhodou;
<br>  zvláštní odborná způsobilost v oblasti přestupků výhodou;
<br>  výhodou znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád;
<br>  orientace v oblas...

Načteno

edesky.cz/d/5684026

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz