« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava chodníku, ul. ČSA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - oprava chodníku, ul. ČSA
IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br> VITZABVD_318831
MUZB/48871/2022/OD
<br> Doporučeně/ DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/48871/2022/OD
SPIS.ZN.: DO47839/2022/ICh
<br> Rozdělovník VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: posta@muzabreh.cz
<br> DATUM: 30.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Zábřeh,Odbor správní,oddělení dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
§ 124 odst.6 a § 77 odst.1 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších
předpisů; na základě žádosti,kterou 22.09.2022 podal(a) EKO servis Zábřeh s.r.o <.>,IČO 25896903 <,>
Dvorská 1491/19,789 01 Zábřeh (dále jen “žadatel”); projednal dle § 77 odst.3) zákona o silničním
provozu návrh stanovení přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,jímž je dle § 77 odst.2
písm.b) zákona o silničním provozu policie,která vyjádřila s předmětným návrhem přechodné
úpravy provozu souhlas ve stanovisku Policie České republiky,Dopravního inspektorátu Šumperk <,>
č.j.KRPM-133560-1/ČJ-2022-140906 z 22.09.2022,a proto
<br> oznamuje
<br> vydání opatření obecné povahy dle § 77 odst.5) zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),kterým
<br> STANOVÍ
přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na silnici III/31519 v Zábřeze <,>
na ul.Československé armády
<br> Termín: 20.10.2022 - 08.11.2022 <.>
<br> Důvod: Oprava chodníku po levé straně silnice III/31519 v Zábřeze ve směru jízdy od centra města <,>
v úseku mezi křiž.se silnicí II/315 ul.Leštinská a MK ul.V Opravě,úsek cca 70 m <.>
<br> Odp.osoba: EKO servis Zábřeh s.r.o <.>,IČO 25896903 - XXXXXXX XXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX <....

Načteno

edesky.cz/d/5683976

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz