« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Dopravní značení na místních komunikacíchI. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahyII. Výzva k podání připomínek a námitekIII. Určení lhůty Stanovení dopravního značení (trvalého) č. 11577/22/Vratimov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1361.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.:
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> MWR 25O4/2O22
<br> 26.9.2O22
<br> SMO/64836o/22/OD/Šev
<br> S-SMO/64i864/22/OD
<br> Ing.Ševčák
+42O 599 44 2O31
+42O 599 44 2O34
vsevcak@ostrava.cz
<br> 29.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dopravní značení na místních komunikacích
<br> I.Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br> I1.Výzva k podání připomínek a námitek
<br> III.Určení lhůty
<br> vyvěšena dne : 3 x0 -0 ~ 42022 4/
sňata dne
<br> Maketa e • estov
za správnost :
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Magistrátu města Ostravy,odboru dopravy,byl dne 27.9.2022 doručen návrh města Vratimov na vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým má být stanovena trvalá úprava dopravního značení na území města Vratimova <,>
<br> spočívající v místní úpravě dopravního řešení zákazu stání na točně BUS na ulici Popínecká ve Vratimově <.>
<br> Magistrát města Ostravy,odbor dopravy podle § 124 odst.6 zákona č.3 61 /2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,věcně a
<br> podle § 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust.§ 12 vyhlášky
<br> č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního města Prahy
<br> a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností <,>
<br> v v ■
<br> zverejnuje
<br> návrh opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád").Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v příloze této veřejné
<br> vyhlášky a způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách www.ostrava.cz <.>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 172 odst.1 a podle § 172 odst.5 správního řádu
<br>,...

Načteno

edesky.cz/d/5683897

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz