« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6169/22 ul. Hlučínská - "VT Petřkovický potok, ul. Hlučínská, Ostrava, odstranění havarijního stavu".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1360.pdf
odbor vnitřních věcí Magistrát města ostravy odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: SMO/649645/22/OD/pro S-SMO/640016/22/OD/5 Vyřizuje: Ind;.Procházka Telefon: +420 599 442 390 Fax: +420 599 442 034 E-mail: tprochazka@ostrava.cz Datum: 2022-09-30 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA P písemnost ev.Č.: vyvěšena dne sňata dne za správnost souběžně zveřejněna na šnternetu 30 _O~_ 2V? Rozdělovník VT Petřkovický potok,ul.Hlučínská,Ostrava,odstranění havarijního stavu Opatření obecné povahy podle 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle X77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů Příkaz o dopravním značení (dočasném) Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb.a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu a na základě předání žádosti od ÚMOb Petřkovice z důvodu vhodnosti i pro MK III.a IV.třídy a veřejné účelové komunikace na jeho území a na základě předání žádosti od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z důvodu vhodnosti i pro sil.1/56 v okresech Ostrava-město a Opava ve smyslu §77,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT -3994-272/ČJ-2022-070706 a souhlasem KŘ Policie MS kraje,odboru služby dopravní policie,č.j.KRPT-228603-2/ČJ-2022- 0700DP,přechodnou úpravu silničního provozu takto: Příkaz o dopravním značení č.6169/22 ul.Hlučínská Podmínky příkazu: 1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: VT Petřkovický potok — zatrubněné koryto VT,ul.Hlučínská - odstranění havarijního stavu Ul.Petřkovická — Přechodné dopravní značení (výkr.příl.č.1,2,3,4,5,6,7,zprav.XXXX XXXXXX,září XXXX,formáty XXAX,XXAX,XXAX,14A4,10A4,7A4,2A4 -za účelem zveřejnění zmenše...

Načteno

edesky.cz/d/5683896

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz