« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Informace o oznámení záměru „Přemístění garáží z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1359.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD llllllillllllllillllliliIllllllllillllllllllllllllllll
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
<br> \ /
<br> “ Odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 117,702 18 Ostrava \ Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Váš dopis zn ' písemnost CV“ 5 __,_£5__L Ze dne: vyvěšena dne 3 G '09' 2622 Čj.: MSK 127984/2022 mah rim Sp.zn.: ZPZ/24136/2022/Bal “ “ » * —___„__ 208.1 510 za somvmst MGHS—gm Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX souběžně zveřejněna na internetu Telefon: XXX XXX XXX Fax: XXX 622 126 E-mail: posta©msk.cz Datum: 2022—09—26
<br> Informace o oznámení záměru „Přemístění garáží z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinove“ podle zakona o posuzovanl vlivů na zivotm prostředí
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“),jako věcně a místně příslušný správní úřad dle ust.š 29 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a jako příslušný správní úřad dle ust.š 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 16.9.2022 oznámení zpracované podle přílohy č.3 zákona k záměru
<br> ' "i z areálu DPO v Porubě do areálu DPO v Martinově“
<br> (k.ú.Martinov ve Slezsku)
<br> „Přemístění gar
<br> oznamovatel: Dopravní podnik Ostrava a.s <.>,Poděbradova 494/2,702 00 Ostrava; IČO: 61974757,zastoupený na základě plné moci zástupcem oznamovatele: Ing.XXXXX XXXX,TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol.s r.o <.>,Janáčkova 1020/7,702 00 Ostrava — Moravská Ostrava; ICO: 49606123,který podléhá zjišťovacímu řízení podle 5 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Do oznámení lze nahlížet na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje <.>
<br> Po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mohou veřejnost,dotčená veř...

Načteno

edesky.cz/d/5683895


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz