« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - Personální výběrové řízení - referent/ka oddělení dopravy Odboru správního Městského úřadu Zábřeh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Personální výběrové řízení - referent/ka oddělení dopravy Odboru správního Městského úřadu Zábřeh
MĚSTO ZÁBŘEH
Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh
<br> vyhlašuje personální výběrové řízení
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb <.>, o úřednících územních samosprávných celků, ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“) <,>
<br> na obsazení pracovní pozice
<br> referent/ka oddělení dopravy Odboru správního
Městského úřadu Zábřeh
<br> Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou,10.platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.<,>
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízení
vlády č. 222/2010 Sb <.>, o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění <.>
<br> Termín nástupu: prosinec 2022, případně dle dohody
<br> Předpoklady pro podání přihlášky:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona o úřednících ÚSC
- minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
<br> vzdělání (výhodou vzdělání v oboru dopravním, technickém, veřejnosprávním)
- občanská a morální bezúhonnost
<br> Požadavky pro podání přihlášky:
- orientace ve veřejné správě – znalost zákona o obcích, správního řádu, zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o
registraci vozidel, o registraci řidičů
<br> - praxe ve veřejné správě vítána
- výborná uživatelská znalost práce s PC
- asertivita, odolnost vůči stresu, dobré vyjednávací schopnosti, spolehlivost, pečlivost
- ochota k dalšímu vzdělávání úředníka územně samosprávného celku
- řidičský průkaz sk. B
<br> Náležitosti přihlášky: (www.zabreh.cz)
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu, příp. číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního
<br> občana), telefonní spojení, e-mail
- datum a podpis
<br> K přihlášce doložte:
- strukturovaný životopis 
- výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- můžete připojit ...

Načteno

edesky.cz/d/5683261

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz