« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Oznámení Statutárního města Ostravy o záměru pronájmu v katastrální území: Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, vlastník: statutární město Ostrava. Rada města rozhodla dne 27. 9. 2022 usnesením č. 10492/RM1822/ 163 o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 522 - ostatní plocha, silnice o výměře 2,10 m2 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1358.pdf
OIZNÁMVENÍ STATUTÁRNIVHO MESTA,OSTRAVY o ZÁMERU PRONAJMU
<br> katastrální území: Nová Ves u Ostravy,obec Ostrava vlastník: Statutární město Ostrava
<br> Rada města rozhodla dne 27.9.2022 usnesením č.10492/RM1822/ 163 o záměru města pronajmout část pozemku p.p.č.522 — ostatní plocha,silnice o výměře 2,10 m2 v k.ú.Nová Ves u Ostravy,obec Ostrava,dle zákresu ve snímku,který je zobrazen níže a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit <.>
<br> Oznámení je zveřejněno v souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <.>
<br> Záměr pronajmout nemovitý majetek musí být v obci vhodných způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v orgánech obce,aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> magistra! mesta ostravy odbor vnitřních věcí
<br> Územní informace 4352?
<br> písemnost ev.č.:
<br> \\“vxx _ __ vyvěšena dne : 2 g 419— 21322
<br> \\»\\_ __ sňata dne
<br> __ __ _ Mm _ v za spravnost :_—__,— ___spuběžně zveřejněna na internetU' '
<br> mmm mm
<br> \ wc DN150.0L5,6m \ \\ cumi \ unum wm / F_— \ “* \ KOLENO 125 45' \ \ \ \\\_ mama: 45
<br> „ca 125 15b
<br> zveřejňuje: odbor majetkový zpracovala: XXX XXXXXXX,tel.XXX XXX XXX

Načteno

edesky.cz/d/5683219

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz