« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ Družstevní,k.ú.Říčany - odpověď

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace_OPR.pdf
Družstevní
<br> asfa
lt
<br> asfa
lt
<br> asfa
lt
<br> asfa
lt
<br> dlažb
a
<br> chodníkchodník
chodník
<br> chodník
<br> c
h
o
d
n
ík
<br> c
h
o
d
n
ík
<br> s
c
h
o
d
y
<br> s
c
h
o
d
y
<br> s
c
h
o
d
y
<br> s
c
h
o
d
y
<br> s
c
h
o
d
y
<br> s
c
h
o
d
ybetonová plocha
<br> popelnice
popelnice
<br> poklo
p
<br> ok
ra
j
as
fa
ltu
<br> betonová plocha
<br> 7
2
6
7
6
0
<br> m
<br> 1055
900m
<br> 359 <.>
65
<br> 359 <.>
58
<br> 358 <.>
78
<br> 358 <.>
89359 <.>
<br> 45
<br> 359 <.>
39359 <.>
<br> 40
359 <.>
<br> 473
59.3
<br> 7
<br> 359 <.>
35
<br> 359 <.>
36
<br> 359 <.>
43
<br> 359 <.>
493
<br> 59.4
8
<br> 359 <.>
43
<br> 359 <.>
48
<br> 359 <.>
61
<br> 359 <.>
48
<br> 359 <.>
52
<br> 359 <.>
58359 <.>
<br> 55
<br> 359 <.>
52359 <.>
<br> 50
359 <.>
<br> 533
59.3
<br> 6
<br> 359 <.>
27358 <.>
<br> 53358 <.>
54
<br> 358 <.>
47
<br> 358 <.>
50
<br> 358 <.>
85
<br> 358 <.>
91
<br> 358 <.>
96
<br> 358 <.>
94
<br> 359 <.>
15
<br> 359 <.>
22359 <.>
17
<br> 359 <.>
21
<br> 359 <.>
27
<br> 359 <.>
30
<br> 359 <.>
30
<br> 359 <.>
35
<br> 359 <.>
38
<br> 359 <.>
30
<br> 359 <.>
25
<br> 359 <.>
30 359 <.>
<br> 54
359 <.>
<br> 60359 <.>
58
<br> 359 <.>
62
<br> 359 <.>
64
<br> 359 <.>
68
<br> 359 <.>
71
<br> 359 <.>
72
<br> 359 <.>
70
<br> 359 <.>
65
<br> 359 <.>
54 359 <.>
<br> 59
<br> 359 <.>
62
<br> 359 <.>
62
<br> 359 <.>
63
<br> 359 <.>
69359 <.>
67
<br> 359 <.>
71
<br> 359 <.>
72
<br> 359 <.>
71
<br> 359 <.>
66
<br> 359 <.>
60
<br> 359 <.>
83
<br> 359 <.>
83
<br> 359 <.>
58
<br> 359 <.>
59359 <.>
<br> 63 359 <.>
59
<br> 359 <.>
63359 <.>
<br> 61
<br> 359 <.>
62
<br> 359 <.>
55
<br> 359 <.>
65
<br> 359 <.>
64
<br> 359 <.>
64
<br> 359 <.>
63
<br> 359 <.>
60359 <.>
54
<br> 359 <.>
54
<br> 359 <.>
53
<br> 359 <.>
50
<br> 359 <.>
46
<br> 359 <.>
53
<br> 359 <.>
53359 <.>
52
<br> 359 <.>
57
<br> 359 <.>
64359 <.>
<br> 57
359 <.>
<br> 57
359 <.>
<br> 58
359 <.>
<br> 58
359 <.>
<br> 64
359 <.>
<br> 64
<br> 359 <.>
57
<br> 359 <.>
56359 <.>
45
<br> 358 <.>
96
<br> 359 <.>
05
<br> 3...
DZ Říčany, Družstevní- návrh.pdf
Č.j.: 298597/2022-MURI/OSAD 29.9.2022
Č.ev.: 323583/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> Město Říčany
Masarykovo nám.53
251 01 Říčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek a námitek
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“)
ve smyslu § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,souhlasu Policie ČR KŘPSK DI XXXXX venkov
– JIH ze dne X.X.2022,na základě § 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),předkládá návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Místo: místní komunikace ulice Družstevní ve městě Říčany
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření,vypracovaného
společností ARP 775 s.r.o <.>,datum 04/2022
<br> - viz.příloha
<br> Důvod: oprava komunikace
<br> Dopravní značení: 2x IZ 5a obytná zóna
2x IZ 5b konec obytné zóny
1x IP 4b jednosměrný provoz
1x B 2 zákaz vjezdu všech vozidel
<br> Podmínky:
- Dopravní značení bude provedeno podle přiložené situace odbornou firmou <.>
- Dopravní značení a dopravní zařízení bude instalováno v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,dle ČSN EN 12899-1,ČSN EN 1436,dle TP
65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,TP 133 „zásady pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích“
<br>
<br> Č.ev.: 323583/2022
<br> 2
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech a Policie ČR Krajské ředitelství Policie
Středočeského kraje si vyhrazuje právo toto ustanovení změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit <,>
pokud si to...

Načteno

edesky.cz/d/5683215

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz