« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Záměr obce prodat pozemek p.č.1298/5 v k.ú. Řendějov část obce Jiřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat pozemek p.č.1298/5 v k.ú. Řendějov část obce Jiřice
Záměr obce Řendějov
<br> Řendějov dne 29.9.2022
<br> Obec Řendějov zveřejňuje v souladu se Zákonem o obcích č.128/2000 sb.v platném znění
<br> ZÁMĚR OBCE
<br> Prodat pozemek dle GP č.365-31/2022 p.č.1298/5 v k.ú.Řendějov,část obce Jiřice druh pozemku ostatní plocha o celkové výměře 49 m2 <.>
<br> Kupující platí všechny náklady spojené s prodejem <.>
<br> Zájemci mohou svou písemnou nabídku předat osobně na Obecním úřadě Řendějov po předchozí telefonické dohodě nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Řendějov,Nový Samechov 28,285 22 Zruč nad Sázavou nejpozději do 16.10.2022
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Řendějov na jeho zasedání 21.9.2022
<br> XXXX XXXXXXXX starosta obce Řendějov
<br> Obec Řendějov L
<br> =v.č 2
<br> Nový Samechov 28 285 22 Zruč nad Sázavou
<br> Vyvěšeno na úřední desce včetně elektronické dne: 29.9.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> 29.9.2022 download.php (3000x4000)
<br> Donum! stav Wii“ unixu % parcely Druh mzemwu w Výměnu [“?ch Druh nmomtu „PW—m m = m;“ WT" "“" “a“ : ' N.355-- rr Cim Íuu Vymh- a'llu Oman; “$""“ 2.00th vyi \ :m &.<.>.; znam,„wm zrůd,"'" zapor-vm v mm! am vyulll._Illhlwu XXX ha m ha m' Wlan" poz.na m“ | " ———'E'—II' "|| - _M— 1 1 * ze 53 12981 27 17 ost.! 1298/1 26 68 "| " i 0 1298“ 000 1298/5 49 Ě 2 1298/1 10001 49 27 1 7 27 17 v—— r_- _i:
<br> SEZNAM SOUŘADNIC(S—JTSK)
<br> do Kód-
<br> Čislo-bodu kvality
<br> měřením <.>
<br> ] 108434409 3 '“ 1 2.27 3 7
<br> https://mai|.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000108d40088daaco41aB435&idx=1.2&filename=20220920_164834.jpg&r=8.388147428820.<.>.1/1
<br> 29.9.2022 downloadphp (SOOOX4000)
<br> https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=0000000108d40088daac04138435&ldx=1.3&filename=20220920__164811.jpg&r=99.03938218581.<.>.1/1

Načteno

edesky.cz/d/5683117

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz