« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 29.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 č. j. MD-31336/2022-930/4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-31336_2022-930_4.pdf
protihluková zeď
protihluková zeď
<br> protihluková zeď
<br> asf
alt
<br> ČO
V
<br> SO
S
<br> 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3
4.4
<br> 4.5
4.6
<br> 4.72.5 2.6
<br> 3.1
<br> 3.0
<br> 2.9
<br> 2.8
<br> 2.7
<br> 2.6
<br> 2.5 4.7
<br> 4.6
<br> 4.5
<br> 4.44.34.2
<br> 4.1
<br> 4.0
<br> 3.9
<br> 3.8
<br> 3.7
<br> 3.6
<br> 3.5
<br> 3.4
<br> 3.3
<br> 3.2
<br> 3 <,>
5
<br> 3 <,>
8
<br> km
4,691
<br> km
4,194
ZKO
<br> P
<br> km
4,294
KKO
<br> P
<br> LPG
<br> ro
zh
<br> ra
ní
<br> ob
no
<br> vy
V
<br> DZ
<br> na
po
<br> jit
na
<br> st
áv
<br> ají
cí
<br> sta
v
<br> ro
zh
<br> ra
ní
<br> o
bn
<br> ov
y
<br> VD
Z
<br> na
po
<br> jit
na
<br> s
tá
<br> va
jíc
<br> í s
ta
<br> v
<br> V2b (1,5/1 <,>
5/0,25)
<br> V12c (0,125)
<br> V10f
<br> V13 (0,5/0,5
)
<br> V12c (0,125)
<br> V12c (0,125)
V4 (0,25)
<br> V1
0c
<br> V12c (0,1
25)
<br> V12c (0,125)
<br> V1a (0,25),dl
<.> 30m
<br> V4 (0,25)
<br> V2b (1,5/1,5/0,25)
<br> V2a (6/12/0,125)
<br> V2a (6/12/0,125)
<br> V4
(0
<br>,25
)
<br> V9a
<br> V13 (0,5/1,0
)
<br> V4 (0,25)
V2a (6/12/0,125)
V2a (6/12/0,125)
V4 (0,25)
<br> 2,5
<br> 3,0
<br> 2,5
<br> 3,5
<br> 3,5
<br> 4,3
<br> 2,5
<br> 3,8
<br> 3 <,>
5
<br> 3 <,>
8
<br> 3 <,>
5
<br> 3 <,>
8
<br> 3 <,>
8
<br> V9a
<br> V9akm
4,471
<br> 20
<br> D
01-00206
<br> IS8b
<br> D
01-00601
<br> IS6a
km
<br> 3,810
poloportál
<br> 15
00
<br> m
<br> IS
6b
<br> č <.>
D
<br> 01
-0
<br> 02
09
<br> km
2
<br>,9
47
<br> IS
6b
<br> č <.>
D
<br> 01
-0
<br> 02
08
<br> km
3
<br>,3
81
<br> 3 <,>
5
<br> t
12
<br> t
3 <,>
<br> 5
t
<br> 12
t
<br> D
01
<br> -0
02
<br> 06
IS
<br> 6a
km
<br> 4
<,> 2
<br> 37
po
<br> lo
po
<br> rtá
l
<br> IZ
8a
<br> v
e
<br> ve
lik
<br> os
ti
<br> 1x
1 <,>
<br> 5
m
<br>
ZÓ
<br> N
A
<br> IZ
8a
<br> se
s
<br> ym
bo
<br> ly
č
<br>.2
04
<br>,2
07
<br> (3
<,> 5
<br> t) <,>
20
<br> 8 <,>
20
<br> 9 <,>
21
<br> 4 <,>
21
<br> 5
km
<br> 2
<,> 5
<br> 90
<br> km
4
<br>,3
51
<br> 4x
<br> IJ18c
<br> 4x
<br> D
01-00404
<br> km
4,521
<br> příhradová kce
<br> 3.1
<br> ...
md-31336_2022-930_4.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0183LT7*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-31336/2022-930/4
<br> MD/31336/2022/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti DISK s.r.o <.>,IČO 61065579,se sídlem Menšíkovská 1239/10 <,>
160 00 Praha 6 (dále jen „žadatel“),doručeného dne 22.8.2022,a po písemném
vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) <,>
č.j.MV-167994-2/OBP-2022 ze dne 27.9.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D1 v místě odpočívky Újezd u Průhonic (km 4,5) vpravo,pro účely stavební akce „ČSPH
Újezd vpravo,rekonstrukce výdejních stojanů pro nákladní automobily“,v rozsahu
dle stejnojmenného projektu přechodné úpravy provozu (DISK,s.r.o <.>,08/2022),který tvoří
nedílnou součást tohoto opatření,s tím,že úprava provozu bude provedena v souladu
s poznámkami uvedenými v jednotlivých výkresech projektu <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst.1 písm.a) zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu na dálnici D1 na základě podnětu žadatele po písemném vyjádření
Ministerstva vnitra č.j.MV-167994-2/OBP-...

Načteno

edesky.cz/d/5682571

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz