« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 29.09.2022 VÝZVA k podání žádosti o poskytnutí dotace na přenesený výkon státní správy v oblasti sportovních létajících zařízení v roce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva-neinvesticni-dotace-na-preneseny-vykon-statni-spravy-v-oblasti-SLZ-2023.pdf
Č.j.:MD-31620/2022-220/1
<br> Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0183U6N*
<br>
<br> VÝZVA
<br> k podání žádosti o poskytnutí dotace na přenesený výkon státní správy v oblasti
sportovních létajících zařízení v roce 2023
<br>
<br> Česká republika – Ministerstvo dopravy,nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 (dále
jen „poskytovatel“),v souladu s ustanovením § 14j zákona č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,usnesením
vlády ČR ze dne 22.června 2022 č.540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním
neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2023 a usnesením
vlády ČR ze dne 1.června 2020 č.591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na přenesený výkon státní správy v oblasti
sportovních létajících zařízení v roce 2023 <.>
<br>
<br> Předmět dotace
<br> Dotace ze státního rozpočtu určená na úhradu neinvestičních nákladů vynaložených na zajištění
vybraných regulačních činností,zejména přeneseného výkonu státní správy ve specifikovaných
kategoriích sportovních létajících zařízení vyrobených a určených k létání výhradně za účelem
vzdělávání,sportu nebo rekreaci jeho uživatele,tj.k provádění činností uvedených v ustanovení
§ 83 zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb.<,>
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů,v roce 2023 <.>
<br>
<br> Časový harmonogram
<br> Datum vyhlášení výzvy: 29.9.2022
<br> Datum zahájení příjmu žádostí: 1.10.2022
<br> Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30.10.2022
<br> Poskytovatel informuje kontaktní osobu příjemce uvedenou v žádosti o aktuálním stavu...

Načteno

edesky.cz/d/5682570


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz