« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Meziříčská, Táborského, Komenského v Bystřici pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bystřice_pod_Hostýnem_Souvislá_údržba_vozovky_001_001
B1
E13
<br> 3x S
v.Z2
<br> MIM
O VOZ
<br> IDLA STA
VBY
<br> A
BUS
<br> LIN
KOV
<br> É
DOP
<br> RAV
Y
<br> MIM
O VOZ
<br> IDLA ST
AVB
<br> Y
<br> B1
E13
<br> 3x Sv.Z2
<br> MIMOVOZIDLASTAVBY A
BUS LINKOVÉ
DOPRAVY
<br> MIMOVOZIDLASTAVBY
<br> ZÓ
NA
<br> IZ8
a
<br> DA
TU
<br> M
<br> ZÓNA
<br> IZ8b
DATUM
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZD
IL
<br> A
ST
<br> AV
BY
<br> Sv
<.>
<br> B1 E1
3
<br> Z2
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZD
IL
<br> A
ST
<br> AV
BY
<br> Sv
<.>
<br> B1 E1
3
<br> Z2
<br> B2
4a
<br> E13
MI
<br> MO
<br> VO
ZID
<br> LA
<br> ST
AV
<br> BY
<br> C2bE13
<br> MIMO
VOZIDLA
<br> STAVBY
<br> IP10
a
<br> IP10b
(370m
<br> )
<br> 370m
<br> IP10a
E3a(370m
<br> )
<br> 370 m
<br> IP
10
<br> b
(3
<br> 70
m
<br> )
<br> 37
0m
<br> ZL
ÍN KR
OM
<br> ĚŘ
ÍŽ
<br> VS
ET
<br> ÍN
<br> BY
ST
<br> ŘI
CE
<br> P
<.> H
<br> <.>
HR
<br> AN
IC
<br> E
<br> BY
ST
<br> ŘI
CE
<br> P
<.> H
<br> <.>
<br> VAL.M
EZIŘÍČÍ
<br> BYSTŘICE P.H
<.>
<br> IS
11a
<br> SI
LN
<br> IC
E
<br> III
/4
<br> 37
29
<br> UL
<.> M
<br> EZ
IŘ
<br> ÍČ
SK
<br> Á
<br> UZ
AV
<br> ŘE
N
A
<br> IS
11b
<br> VS
ET
<br> ÍN
<br> BY
ST
<br> ŘI
CE
<br> P
<.> H
<br> <.>
<br> IS11b
<br> VSETÍN
<br> BYSTŘICE P.H <.>
<br> IS11a
<br> SILN
ICE
<br> III/43
729
<br> UL <.>
MEZ
<br> IŘÍČ
SKÁ UZA
<br> VŘE
NA
<br> KROMĚŘÍŽ
HRANICE
<br> PŘEROV
<br> VAL.MEZIŘÍČÍ
<br> V.MEZIŘÍČÍ
<br> IS11b
<br> IS11a
<br> SILNICE III/43729
UL.MEZIŘÍČSKÁ
<br> UZAVŘENA
<br> V <.>
M
<br> EZ
IŘ
<br> ÍČ
Í
<br> IS
11
b
<br> IS11b
V.MEZIŘÍČÍ
<br> V.M
EZIŘÍČÍ
<br> IS11b
<br> IP
10
<br> a
<br> IP
10
<br> a
<br> V.M
EZIŘÍČÍ
<br> IS11b
<br> POZOR
<br> IP22
SILN
<br> ICE III/43729
<br> UL.M
EZIŘÍČSKÁ
<br> UZAVŘEN
A
<br> III/
43
<br> 72
9
<br> III/
43
<br> 72
9
<br> III/
43
<br> 72
9
<br> III/
43
<br> 72
9
<br> II/150
<br> II/150II/1
50
<br> II/4
38
<br> II/1
50
<br> II/1
50
<br> II/1
50 II/437
<br> II/15
0
<br> II/437
<br> POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Stávající dopravní značení v r...
SDZ přech_IMOS_ZNAKOM_MEZIŘIČSKA
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ,ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ
__________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Masarykovo náměstí 137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.mubph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail: posta@mubph.cz
<br> Spis.zn.: ODS 620/2022 AlVa2
Čj.: MUBPH 21336/2022
<br> Oprávněná
úřední osoba: Bc.XXXXX XXXXXXXX
Tel./fax: XXX XXX XXX
E-mail: Alena.Vasinova@mubph.cz
<br> Datum: 27.09.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
IMOS Brno,a.s <.>,IČ 253 22 257,sídlem Olomoucká 704/174,627 00 Brno – Černovice <,>
zastoupená spol.ZNAKOM s.r.o.IČ 262 64 641,sídlem Zengrova 2694/4,615 00 Brno –
Židenice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor občanských záležitostí,oddělení dopravně
správní (ODS BpH) podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve
znění pozdějších předpisů (zák.č.361/2000 Sb.) příslušný orgán státní správy ve věcech
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici II.a III <.>
třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní
informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci,na základě návrhu žadatele – spol.IMOS
Brno,a.s <.>,IČ 253 22 257,sídlem Olomoucká 704/174,627 00 Brno – Černovice,zastoupená
na základě plné moci ze dne 24.08.2022 spol.ZNAKOM s.r.o.IČ 262 64 641,sídlem
Zengrova 2694/4,615 00 Brno – Židenice,po projednání s dotčeným orgánem,kterým je
Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,územní odbor Kroměříž <,>
Dopravní inspektorát Kroměříž (DI Kroměříž) a jeho písemném stanovisku vydaném dne
12.09.2022 pod čj.: KRPZ-100291-2/ČJ-2022-150806
<br> opatřením obecné povahy (OOP) podle ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve zněn...

Načteno

edesky.cz/d/5682424

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz