« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Záměr převodu č.p.p.č. 1729 o výměře cca 625 m2 v obci Štětí, k.ú. Štětí I.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodej 60 Štětí I.pdf
Město Štětí 60/22
<br>
<br>
vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů záměr převodu věcí nemovitých,a to části pozemku parcelní číslo 1729 orná půda
o výměře cca 625 m2 v obci Štětí,katastrální území Štětí I.Vše zapsáno na listu vlastnictví 1,vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Litoměřice <.>
<br>
<br> Záměr byl schválen Radou města Štětí dne 21.9.2022,usnesením č.2022/18/703 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bližší informace poskytne odbor majetku a investic Městského úřadu Štětí,tel.č.416859309,601389274
nebo e-mail: dita.banyrova@steti.cz
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 29.9.2022 za odbor MI
Sejmuto dne: 15.10.2022

Načteno

edesky.cz/d/5682421

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz