« Najít podobné dokumenty

Město Štětí - Záměr pachtu p.p.č. 172/2 v obci Štětí, k.ú. Brocno.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Štětí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pacht 58 Brocno.pdf
Město Štětí 58/22
<br>
<br>
vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) záměr
pachtu,a to pozemku parcelní číslo 172/2 zahrada o výměře 396 m2 v obci Štětí,katastrální území
Brocno.Vše zapsáno na listu vlastnictví 1,vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,Katastrální
pracoviště Litoměřice <.>
<br>
Záměr byl schválen Radou města Štětí dne 21.9.2022,usnesením č.2022/18/701 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Bližší informace poskytne odbor majetku a investic při MěÚ Štětí,tel.č.416859309,601389274 nebo
e-mail: dita.banyrova@steti.cz
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 29.9.2022 za odbor MI
Sejmuto dne: 15.10.2022

Načteno

edesky.cz/d/5682419

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Štětí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz