« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Usnesení o ohledání vozidla - místní komunikace NN1823, při ul. Janovská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení o ohledání vozidla - místní komunikace NN1823, při ul. Janovská
JĚJB MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI FW Boloňská 478/1,1 09 00 Praha 1 0 Odbor dopravy ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁST! PRAHA 15VÁŠ DOPIS ZN.: SSHMP 12760/2022 SPISOVÁ ZNAČKA: SZÚMČ PÍ 5 31252/2022 P ČJ.: ÚMČ PÍ 5 47902/2022/OD/KNe VYŘIZUJE: Bc.Neumannová TEL.: 281 003 157 FAX: 281 003 611 E-MAIL: klara.neumannova@praha 1 5,cz DS: nkybvp5 DATUM: 27.09.2022 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: /X fo.vLoM-' Pořadové Číslo:- Počet listů: USNESENÍ O OHLEDÁNÍ VOZIDLA Úřad městské části Praha 15,odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl na základě žádosti vlastníka pozemní komunikace Hlavního města Prahy,zastoupeného Správou služeb hlavního města Prahy,Kundratka 19,180 00 Praha 8,IČO: 708 89 660,doručené dne 27.06.2022,o provedení ohledání vozidla,u kterého vzniklo důvodné podezření,že je odstaveno na pozemní komunikaci v rozporu s ustanovením dle § 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,takto: Neznámý provozovatel silničního vozidla tov.zn.VOLKSWAGEN BEATLE,bez RZ,šedé barvy,které je odstaveno na místní komunikaci NN1823,při ul.Janovská,v Praze 10,k.ú.Horní Měcholupy,je povinen strpět ohledání předmětného vozidla za účelem zjištění jeho totožnosti dle § 19d odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 54 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.Ohledání se bude konat dne 13.10.2022 na místní komunikaci NN1823,při ul.Janovská,u s loupu VO č.012110,v Praze 10 v 09:40 hod.u shora uvedeného vozidla.Nedílnou součástí tohoto usnesení je fotografie ohledávaného vozidla.Odůvodnění Dne 27.06.2022 byla na Úřad městské části Praha 1 5,odbor dopravy (dále jen SSÚ),doručena žádost vlastníka místní komunikace NN 1 823 v P...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz