« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - Rozpočtové opatření č. 129/22

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0938 Rozpoctove opatreni c 129 22 usn RMC ze dne 26 09 2022
Městská část Praha 11
<br> USNESENÍ
40.schůze rady městské části
<br> konaná dne 26.09.2022
číslo usnesení 0966/40/R/2022
<br> Rozpočtové opatření č.129/22 - zvýšení rozpočtu o dotaci ze SR na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,do
<br> Zastupitelstva HMP a zastupitelstev MČ v roce 2022
<br>
Rada městské části Praha 11
<br>
I.schvaluje
1.rozpočtové opatření č.129/22 - zvýšení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2022 o účelovou
<br> neinvestiční dotaci ve výši 2.996 tis.Kč,a to v příjmech ve třídě 4 - přijaté transfery,na
položce neinvestiční přijaté transfery v průběhu roku ze státního rozpočtu,a v běžných
výdajích oddílu 61 - státní správa a územní samospráva,na položce volby - prostředky ze
státního rozpočtu; na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR,do Zastupitelstva hl.m.Prahy a zastupitelstev městských částí v roce 2022
<br> Starosta MČ Praha 11: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Ověřovatel: Ing.XXXXXX XXXXXX,místostarosta
<br> Předkladatel: XXXX XXXXXX,starosta
<br> Zpracoval odbor: EO
<br> Zpracovatel: VED EO XXXXXXXX XXXXXX XXX.PXX
<br> XXXX/XX/R/XXXX X

Načteno

edesky.cz/d/5682370

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz