« Najít podobné dokumenty

Praha 9 - Záměr na pronájem nebytového prostoru v 1.NP domu č.p. 583 ul. Novovysočanská 27, k.ú. Vysočany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 9.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_VR_Novovysocanska_583_27_NP.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
<br> oznamuje ve smyslu §36,odst.1 Zákona o hlavním městě Praze,zákona čís.131/2000 Sb.v platném znění
<br> Z Á M Ě R
na pronájem nebytového prostoru v 1.NP domu č.p.583
<br> ul.Novovysočanská č.o.27,k.ú.Vysočany,Praha 9
<br> vítězi výběrového řízení
<br>
<br> Výměra nebytového prostoru: 21,30 m2 (místnost 15,30 m2,předsíň 5,13 m2,WC 0,87 m2)
<br> Účel nájmu: kancelář,sklad,provozovna,vyjma hlučného provozu – nelze užívat k bydlení!
Výše nájmu: min.Kč 1.750,-/m2/rok (bez DPH a služeb)
<br> Doba nájmu: neurčitá
<br> Ostatní: případná rekolaudace NP vč.zajištění výkresové dokumentace,stavebního povolení a
<br> stavebních úprav na náklady nájemce <.>
<br> Nájemce bude povinen v den podpisu smlouvy o nájmu složit kauci,která bude sloužit jako krycí
<br> položka na nájemné,a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného.Tato částka bude vrácena v plné výši
<br> nejpozději do 30 dnů po skončení nájmu,a to pouze v případě,že nájemce nebude mít vůči pronajímateli
<br> žádné dluhy,vzniklé v souvislosti s nájmem nebytového prostoru <.>
<br> Zájemce o pronájem podá přihlášku s uvedením své nabídky a záměru v zalepené obálce s výrazným
<br> nápisem “NEOTVÍRAT” a označené heslem “Výběrové řízení na pronájem NP,ul.Novovysočanská
<br> 583/27,Praha 9”,do podatelny ÚMČ Praha 9,na adresu :
Městská část Praha 9 - Úřad městské části
<br> odbor správy majetku - realitní oddělení
<br> Sokolovská 14/324
<br> 180 49 Praha 9–Vysočany
<br> s uvedením zpáteční adresy na zadní straně obálky,nejpozději do uzávěrky výběrového řízení,do
<br> posledního dne zveřejnění
<br> Doba zveřejnění: min.15 dní
<br> Nabídka v zalepené obálce podaná zájemcem je závazná a musí obsahovat:
1.Jméno,případně obchodní název zájemce (včetně adresy,e-mailového a telefonního spojení)
<br> 2.Podnikatelský záměr
<br> 3.Návrh výše nájmu v Kč/m2/rok bez DPH
<br> 4.Fotokopii dokladu,opravňujícího k podnikání
<br> 5.Číslo účtu u peněžního ústavu
<br> 6.Přehled předchozích podnikatelských aktivit
<br> 7....

Načteno

edesky.cz/d/5682355


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 9      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz