« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - 689 Záměr obce pronajmout části pozemků v k. ú. Chrudim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

11_vyveseno_29092022_Atletika_Chrudim.docx
Město Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211 537 16 Chrudim www.chrudim.eu Odbor správy majetku oddělení správy majetku Adresa pracoviště: Resselovo náměstí 77 537 16 Chrudim : Čj.CR 076169/2022 OSM/Med V Chrudimi dne 27.09.2022 Město Chrudim v souladu s ust.§ 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje záměr obce: · pronajmout část pozemku p.č.1781/3,ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha a část pozemku p.č.342/104,ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha,o celkové výměře cca 5000 m2,vše v k.ú.Chrudim,spolku Atletika Chrudim,z.s <.>,IČ: 22825444,se sídlem V průhonech 685,Chrudim III,537 03 Chrudim.Jedná se o část pozemku p.č.1781/3 a část pozemku p.č.342/104,které se nacházejí v areálu „Stadionu Emila Zátopka“ (dříve „Letního stadionu v Chrudimi“),a to konkrétně v prostorech,na kterých je umístěna atletická dráha a technické sektory s tartanovým povrchem,včetně příslušenství,viz přiložená situace.……………………………….<.> Ing.XXXXXXXXX XXXXX,MBA v.r.starosta města Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXX Chrudim E.Chn-i-mwaau)-Mapya x +,a X X 9 C m G https//mapy.u/zakladm7\:O&q:Chrudwmfitsourte:mum&|d:2248&ds:2&x:15800287B&y:499432690m:19&base:ophmo l e Seznam (z‘ e Tuvms » ‘5§eram.cz «mums u ‘H,9:22 U 25092022 CfnskyjflaanB) O 814 El an) (E5

Načteno

edesky.cz/d/5682308

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz