« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Veřejné výběrové řízení na prodej majetku VLS ČR, s.p.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejné výběrové řízení na prodej majetku VLS ČR, s.p. (4.04 MB)
\zic Vojenské lesy a statky ČR,s.p <.>
““VLO Pod Juliskou 1621/5,160 00 Praha 6
<br> IČO: 00000205,DIČ: CZ00000205,zapsán v obch.rejstříku vedeném MS v Praze,spis.zn.ALX 256,č.účtu: 198578042/0300
<br> Vojenské lesy a statky ČR,s.p <.>
<br> zastoupený Ing.Romanem Vohradským,ředitelem státního podniku
vyhlašuje
<br> veřejné výběrové řízení
na prodej nemovitého majetku státu,s nímž má právo hospodařit podle
<br> § 16 odst.2 zákona č.77/1997 Sb <.>,o státním podniku,ve znění pozdějších předpisů
<br> Předmět koupě:
Předmětem koupě jsou nemovité věci,jejichž nabídka je uveřejněna v aktuální nabídce prodeje na
webových stránkách http://www.vls.cz/pro-obchodni-partnery/prodej-nepotrebneho-majetku,případně
v příloze těchto podmínek výběrového řízení.Na uvedeném webu jsou umístěny i příslušné geometrické
plány,průkazy energetické náročnosti budovy,znalecké posudky,nájemní smlouvy a další dokumenty <.>
<br> Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
<br> 1) Včasné doručení nabídky splňující požadované náležitosti
Zájemce doručí písemnou nabídku poštou formou doporučeného dopisu (nabídky nelze doručit
prostřednictvím datové schránky ani e-mailem,nabídky takto podané nebudou do výběrového řízení
zařazeny) na adresu sídla ředitelství: Vojenské lesy a statky ČR,s.p <.>,Pod Juliskou 1621/5,Dejvice,160
00 Praha 6,nebo osobně na recepci sídla ředitelství v pracovní dny od 8.00 do 14.00 <,>
nejpozději dne
<br> 7.11.2022 do 14.00 hod <.>
Nabídku doručí zájemce v uzavřené obálce S označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENI —
NEOTVÍRAT46.Nepovinným,avšak doporučeným údajem na uzavřené obálce je.<.> označení
předmětu koupě“,tj.parcelní čísla nabízených pozemků nebo staveb včetně názvu katastrálního území -
tyto údaje jsou vždy uvedeny v nadpisu příslušného inzerátu <.>
<br> Náležitosti nabídky:
<br> Nabídka zájemce bude zpracována v českém jazyce a musí obsahovat následující údaje:
<br> a) nezaměnitelnou identifikaci zájemce
Fyzická osoba - jméno,příjmení,rodné číslo,trvalý pobyt,je-li zájemce ženatý/vdaná...

Načteno

edesky.cz/d/5682229

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz