« Najít podobné dokumenty

Město Zábřeh - 78. jednání RM ze dne 27.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zábřeh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78. jednání RM ze dne 27.09.2022
MĚSTO ZÁBŘEH
RADA MĚSTA
Masarykovo náměstí 510/6,789 01 Zábřeh
<br>
<br> IČ 00303640 tel.583 468 111 posta@muzabreh.cz hk9bq2f
<br> DIČ CZ00303640 fax 583 416 505 www.zabreh.cz #mestozabreh
<br>
Usnesení
z 78.jednání Rady města Zábřeh
<br> konané dne 27.09.2022
<br> Program jednání RM
<br> Schválení programu jednání
<br> 22/RM/78/OVV/3985
RM schvaluje program 78.jednání Rady města Zábřeh:
<br>  Kontrola plnění usnesení RM
<br>  Komise RM
<br>  Odbor školství,kultury a tělovýchovy
<br>  Odbor finanční
<br>  Oddělení majetkoprávní
<br>  Odbor technické správy
<br>  Odbor rozvoje a územního plánování
<br>  Oddělení životního prostředí
<br>  Různé
<br> Komise RM
<br> Komise pro životní prostředí a místní části
<br> 22/RM/78/OVV/3986
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro životní prostředí a místní části dne
12.09.2022 <.>
<br> Komise prevence kriminality
<br> 22/RM/78/OVV/3987
RM bere na vědomí zápisy z jednání Komise prevence kriminality dne 06.09.2022
a 13.09.2022 <.>
<br> Komise pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost
<br> 22/RM/78/OVV/3988
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise pro výchovu,vzdělávání a zaměstnanost dne
05.09.2022 <.>
<br> Odbor školství,kultury a tělovýchovy
<br> Plán nákupu a vyřazení majetku školských PO na období 9-12/2022
<br> 22/RM/78/OŠKT/3989
<br>
<br>
<br> Strana 2/8
<br> RM schvaluje Základní škole Zábřeh,Školská 406/11,okres Šumperk,IČO: 60045337,v sou-
ladu s čl.VI zřizovací listiny příspěvkové organizace Vymezení majetkových práv (část Převod
svěřeného majetku) vyřazení digitální kopírky AR-M 207 v pořizovací ceně 56.121,- Kč z roku
2006 <.>
<br> 22/RM/78/OŠKT/3990
RM schvaluje Základní škole a Domu dětí a mládeže Krasohled Zábřeh,Severovýchod 484/26 <,>
okres Šumperk,IČO: 00852252,v souladu s čl.VI zřizovací listiny příspěvkové organizace Vy-
mezení majetkových práv (část Převod svěřeného majetku) vyřazení tiskárny KYOCERA KM
2050HD v pořizovací ceně 64.355,20,- Kč z roku 2006 a skákacího hradu se skluzavkou v poři-
zo...

Načteno

edesky.cz/d/5681908

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zábřeh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz