« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 16/2022 - Ul. Mrštíkova, Kukučínova, Klínova, Tilschové, Karla Tomana a Mládí - „RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ DNE 05.10.2022 V DOBĚ OD 8,00 DO 16,00 HOD".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1356.pdf
Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky odbor místního hospodářství Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: MH 16803/2022/OMH/Bur SZ MH 16230/2022 XXXXXXXXX XXXXXXXXX +XXX XXX XXX +XXX XXX XXX burianova@marianskehory.cz Datum: 27.09.2022 Opatření obecné povahy písemnost ev.Č.vyvěšena dne 135b 29 -os- 2022 sňata dne za správnost - t& -~ M at~ _.- souběžně zveřejněna na šnternet XXXX XXXXXX s.r.o.Příborská XXX XXX XX Frýdek — Místek Podle § § 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení.Příkaz o dopravním značení (přechodném) Statutární město Ostrava,[JMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle § 139 zák.Č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu § 124,odst.6 zákona a § 77 zákona č.3 61 /2000 Sb <.>,platném znění na základě souhlasu Policie ČR,MŘ — DI,č.j.KRPT-214637/ČJ-2022-070709 ze dne 07.09.2022 stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto: Příkaz o dopravním značení č.PDZ 16/2022 Ul.Mrštíkova,Kukučínova,Klínová,Tilschové,XXXXX XXXXXX a Mládí Podmínky příkazu: X.Příkaz bude proveden podle přílohy pod názvem akce „RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ DNE 05.10.2022 V DOBĚ OD 8,00 DO 16,00 HOD".Cištěny budou následující tyto komunikace: • Ul.Tilschové • Ul.Kukučínova • Ul.Klínová • Ul.Tilschové • Ul.XXXXX XXXXXX • Ul.Mládí X.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a umisťování.Dále platí,že budou použity výhradně dopravní značky a zařízení schválené k užívání na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR,resp.odpovíd...

Načteno

edesky.cz/d/5681881

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz