« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 17/2022 - Ul. V Zátiší, Mojmírovců, Boleslavova, Josefa Šavla, Jahnova, Korunní - „RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ DNE 12.10.2022 V DOBĚ OD 8,00 DO 16,00 HOD".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1354.pdf
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
odbor místního hospodářství
<br> Vaše značka:
Ze dne:
C.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> MH 16804/2022/OMH/Bur
<br> SZ MH 16230/2022
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX
+XXX XXX XXX
Burianova@marianskehory.cz
<br> 27.09.2022
<br> Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.: 431
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
Markéta ŠebestoV
<br> za správnost :
<br> 2 s -09- 2021
<br> souběžně iv~řejněna na internetu
<br> XXXX XXXXXX s.r.o <.>
<br> Příborská XXX
<br> 739 42 Frýdek — Místek
<br> Opatření obecné povahy
<br> Podle § § 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně
<br> příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle § 139 zák.Č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut
<br> města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu § 124,odst.6 zákona a § 77 zákona Č.361/2000 Sb.<,>
platném znění na základě souhlasu Policie ČR,MŘ — DI,č.j.KRPT-214637/ČJ-2022-070709 ze dne 07.09.2022
<br> stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 17/2022
Ul.V Zátiší,Mojmírovců,Boleslavova,Josefa Šavla,Jahnova <,>
Korunní
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle přílohy pod názvem akce „RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ DNE
12.10.2022 V DOBĚ OD 8,00 DO 16,00 HOD".Cištěny budou následující tyto komunikace:
• Ul.V zátiší
• Ul.Mojmírovců
<br> Ul.Boleslavova
<br> Ul.Josefa Savla
<br> • Ul.Jahnova
<br> • Ul.Korunní
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62,odst.6,zákona č <.>
<br> 3 61 /2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu ...

Načteno

edesky.cz/d/5681879

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz