« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (přechodném) č. PDZ 19/2022 - Ul. Gen. Hrušky, Tovární, Václavská a Korunní - „RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ DNE 19.10.2022 V DOBĚ OD 8,00 DO 16,00 HOD".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1353.pdf
Magistrát města Ostravy
<br> odbor vnitřních věcí
<br> písemnost ev.Č.: 7353
<br> Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
odbor místního hospodářství
<br> Vaše značka:
Ze dne:
C.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> MH 16806/2022/OMH/Bur
<br> SZ MH 16230/2022
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> +XXX XXX XXX
+XXX XXX XXX
burianova@marianskehory.cz
<br> 27.09.2022
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> za správnost N~ 1'kéta Sebestová
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> 29 -C9- ?)?T
<br> XXXX XXXXXX s.r.o <.>
<br> Příborská XXX
<br> 739 42 Frýdek -- Místek
<br> Opatření obecné povahy
<br> Podle § § 171-173 zákona Č.500/2004 Sb.správního řádu,ve znění pozdějších předpisů a ustanovení <.>
<br> Příkaz o dopravním značení (přechodném)
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,odbor místního hospodářství jako věcně a místně
<br> příslušný úřad pro místní komunikace III.-IV.třídy dle § 139 zák.Č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů a podle ustanovení článku 23 písm.2b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 (Statut
<br> města Ostravy,ve znění pozdějších předpisů),ve smyslu § 124,odst.6 zákona a § 77 zákona Č.361/2000 Sb.<,>
v v v
<br> platném znění na základě souhlasu Policie CR,MR — DI,č.j.KRPT-214637/CJ-2022-070709 ze dne 07.09.2022
<br> stanoví přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br> Příkaz o dopravním značení č.PDZ 19/2022
Ul.Gen.Hrušky,Tovární,Václavská a Korunní
<br> Podmínky příkazu:
<br> 1.Příkaz bude proveden podle přílohy pod názvem akce „RAJONOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ DNE
<br> 19.10.2022 V DOBĚ OD 8,00 DO 16,00 HOD".Čištěny budou následující tyto komunikace:
Ul.Gen.Hrušky
<br> • Ul.Tovární
<br> • Ul.Vcslavská
<br> • Ul.Korunní
<br> 2.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí splňovat ustanovení § 62,odst.6,zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,musí být v souladu se zásadami pro jeho provádění a
<br> umisťován...

Načteno

edesky.cz/d/5681878

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz