« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Usnesení RM 65 ze dne 26.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM 65 ze dne 26.09.2022
1
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br>
Rada města
<br>
schválila na své 65.schůzi 26.9.2022 následující
<br>
usnesení
<br>
Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s platnou
legislativou České republiky na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR) <.>
<br> Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám
podle ust.§ 16 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve
znění pozdějších předpisů,na Městském úřadě Lipník nad Bečvou,kancelář starosty <,>
nám.T.G.Masaryka 89,Lipník nad Bečvou <.>
<br>
<br> 2004/2022 – RM 65
<br> Program schůze RM
<br> RM po projednání schválila program schůze RM <.>
<br>
<br> 2005/2022 – RM 65
<br> Ověřovatelé zápisu schůze RM
<br> RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing.XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br>
<br>
XXXX/XXXX – RM XX
<br> Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM
<br> RM po projednání:
1.bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy
2.vypouští ze sledování tato svá usnesení:
<br>
1922/2022-RM 62,1923/2022-RM 62,1927/2022-RM 62,1928/2022-RM 62 <,>
1937/2022-RM 63,1938/2022-RM 63,1940/2022-RM 63,1941/2022-RM 63 <,>
1942/2022-RM 63,1943/2022-RM 63,1949/2022-RM 63,1950/2022-RM 63 <,>
1964/2022-RM 63,1965/2022-RM 63,1966/2022-RM 63,1967/2022-RM 63 <,>
1968/2022-RM 63,1969/2022-RM 63,1970/2022-RM 63,1971/2022-RM 63 <,>
1976/2022-RM 63,1978/2022-RM 64,1979/2022-RM 64,1980/2022-RM 64 <,>
<br>
<br> 2
<br> 1981/2022-RM 64,1982/2022-RM 64,1985/2022-RM 64,1986/2022-RM 64 <,>
1987/2022-RM 64,1988/2022-RM 64,1989/2022-RM 64,1990/2022-RM 64 <,>
1991/2022-RM 64,1992/2022-RM 64,1994/2022-RM 64,1995/2022-RM 64 <,>
1996/2022-RM 64,1999/2022-RM 64,2001/2022-RM 64,2002/2022-RM 64 <,>
2003/2022-RM 64 <.>
<br>
<br>
<br> 2007/2022 – RM 65
<br> Směrnice pro posk...

Načteno

edesky.cz/d/5681542

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz