« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 27.09.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D0 č. j. MD-30747/2022-930/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha-md-30747_2022-930_3.pdf
BUS
TAXI
MP IZS
<br> BUS
TAXI
MP IZS
<br> BUS
TAXI
MP IZS
<br> BUS
TAXI
MP IZS
<br> ZÓNA
IZ8a
<br> 20-6 h
<br> CAMPER
<br> IP
17
<br> IP
17
<br> +B
4
<br> IS21a
0035
<br> C9aB
2
<br> IS21
a
<br> 003
5C9a
<br> IS16a
611
<br> B4E7b
E13
<br> OBSLUHY
DOPRAVNÍ
<br> MIMO
<br> P2
<br> B4
<br> E13
<br> OBSLUHY DOPRAVNÍ MIMO
<br> P2
<br> B24a
<br> P4
<br> P2
<br> IP
10
<br> b
<br> IP10a
<br> A10
<br> B4E13
OBSLUHY
<br> MIMO DOPR
<br> B2
<br> P4
<br> IP19
<br> P3
<br> IS5
H
<br> LRS CHVALY
<br> IS4a
Chvalský zám
<br> ek
<br> SOS
<br> SOS
<br> MÝTO
<br> E 55
<br> E 6510
<br> IS 6e
IS 6f
<br> IS 7a
<br> II
<br> IS 7a
<br> IS 7a
<br> B20a
50
<br> IS 7a
<br> +B
4
<br> IS 6e
IS 6f
<br> IP20a
<br> MP,IZS
TAXI
<br> IP19
<br> TAXI
<br> M
P,IZS
<br> IP19
<br> TAXI
<br> M
P,IZS
<br> IP18b
<br> 70 m
<br> IP18b
<br> 70 m
<br> C9b
<br> E 6510
<br> E 55
<br> IS 6e
<br> IS 6f
<br> IS 7a
<br> IS 7a
<br> II
<br> IS 7a
<br> IS 7a
<br> II/611
<br> Náchod
ská
<br> Hartenberská
<br> Ve Zliči
<br> Šplechnerova
<br> Chlumecká
<br> S
<br> H.Poč
ernice
<br> >
<br> Ve Zliči
<br> Chlumecká
<br> ČSPH -
MOL
<br> C4c
<br> Z4c
<br> +L8h typ1 Spodní hrana min.1,5 m nad povrchem
<br> S7
A15
<br>
<br> E7b
<br> příčný řez sjezdová větev směr centrum
<br> S7
A15
<br> E7b
S7
<br> A15
<br> E7b
<br> 10
0m
<br> cca10,00
<br> 0,501,00cca4,00
<br> CENTRUM
<br> 2,50
<br> 4,50
<br> cca10,00
<br> 4,50 0,501,00cca3,00
<br> CENTRUM
<br> 1,00
<br> 2,50
<br> www.3kznacky.cz
<br> Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237
<br> 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> INVESTOR:
<br> KRAJ:
<br> OBEC:
<br> Středočeský kraj / HMP
<br> MĚŘÍTKO:
<br> DATUM:
<br> FORMÁT A4:
<br> VYPRACOVAL: PŘÍLOHA Č.:KOPIE Č.:
<br> 8/2022
6 x A4
<br> PŘÍLOHA:
<br> AKCE:
<br> KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU 3K ZNAČKY s.r.o <.>
<br> PROJEKTANT: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Zdroj mapového podkladu: rsd.cz
<br> Umístění nového dopravního značení je pouze orientační.Přesné umístění určí odpovědná osoba dle místních poměrů <.>
<br> I.1.1
<br...
md-30747_2022-930_3.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3
nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1
IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111
<br>
<br>
<br>
*MDCRX0182TVQ*
<br>
<br>
Č.J./ SP.ZN <.>
MD-30747/2022-930/3
<br> MD/30747/2022/930 RD
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo dopravy,Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu (dále
jen „Ministerstvo dopravy“),podle § 77 odst.1 písm.a) a § 124 odst.2 písm.b) zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
na základě podnětu společnosti COLAS CZ,a.s <.>,IČO 26177005,se sídlem Rubeška 215/1 <,>
190 00 Praha 9 (dále také „žadatel“),zastoupené společností Třícestné semafory s.r.o.<,>
IČO 05221684,se sídlem U luhu 220/14,635 00 Brno,kterou zastupuje společnost
3K značky s.r.o <.>,IČO 25056271,se sídlem Jiráskova 1519,251 01 Říčany,doručeného dne 16.9 <.>
2022,a po písemném vyjádření Ministerstva vnitra,Odboru bezpečnostní politiky (dále
jen „Ministerstvo vnitra“),č.j.MV-166651-2/OBP-2022 ze dne 23.9.2022 <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na dálnici D0 v místě MÚK Chlumecká (EXIT 59) vlevo,pro účely realizace stavby „D0,most přes
ulici Chlumecká (etapy VIII – PHS)“,v rozsahu dle stejnojmenného projektu přechodné úpravy
provozu (3K značky s.r.o <.>,08/2022),který tvoří nedílnou součást tohoto opatření <.>
<br> Termín: dle příslušného rozhodnutí o uzavírce
<br> Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení <.>
<br> Toto stanovení není použitelné samostatně,ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí
o uzavírce podle § 24 odst.2 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Ministerstvo dopravy stanovilo podle § 77 odst.1 písm.a) zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu na dálnici D0 na základě podnětu žadatele ...

Načteno

edesky.cz/d/5680747

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz