« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - DZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DZ Tehovec, výstavba chodníku 3kznačky.pdf
Č.j.: 295656/2022-MURI/OSAD 27.9.2022
Č.ev.: 320547/2022
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX DiS <.>
<br> XK značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519/8
251 01 Říčany
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy
ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích) a v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 23.9.2022,souhlasu dotčeného
orgánu Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov – JIH ze dne
XX.X.2022
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> místní komunikace ulice K nemocnici a K Mýtu v k.ú.Tehovec a na komunikacích dotčených objízdnou
trasou z důvodu provádění stavebních prací <.>
<br> akce: Výstavba chodníku
zodpovědná osoba: Ing.XXXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> Dopravní značení bude umístěno v intencích návrhu DZ předloženého silničnímu správnímu úřadu <,>
vypracovaný společností 3K značky s.r.o <.>,datum 9/2022,schválen Policií ČR DI XXXXX venkov - JIH <.>
<br> Přechodná úprava dopravního značení je platná pouze s rozhodnutím o uzavírce komunikace
vydaným příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Podmínky provedení dopravního značení:
- Dopravní značení zajistí žadatel a bude provedeno podle odsouhlasené situace odbornou firmou <.>
- Jedná se o užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích,podle TP 66 „Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ <.>
- Dopravní značení a dopravní...
Vojkov DIO komplet.pdf
Stávající svislé dopravní značení
<br> Přechodné svislé dopravní značení
<br> Staničení - stávající SDZ
<br> Staničení - DIO
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> 20,000
<br> 20,000
<br> ZÁBOR STAVBY
<br> Zájmové území
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 9/20222022/113
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> PŘÍLOHA:
<br> Vojkov,ul.K Nemocnici,chodník
<br> Zájmová mapa - etapa I <.>
<br> 1:20000
<br> RDS
<br> 2 x A4
<br> A.1
<br> LEGENDA
<br> Obecní úřad Tehovec IČO: 43750648
Tehovecká 22 DIČ:
CZ43750648
25162 Tehovec
<br>
<br> Stávající svislé dopravní značení
<br> Přechodné svislé dopravní značení
<br> Staničení - stávající SDZ
<br> Staničení - DIO
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> 20,000
<br> 20,000
<br> ZÁBOR STAVBY
<br> C.1
<br> C.2 C.3
C.4
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 9/20222022/113
<br> MĚŘÍTKO:
<br> STUPEŇ:
<br> FORMÁT:
<br> PŘÍLOHA ČÍSLO:
<br> KOPIE ČÍSLO:
<br> AKCE:
<br> PŘÍLOHA:
<br> Vojkov,ul.K Nemocnici,chodník
<br> Přehledná mapa - etapa I <.>
<br> 1:20000
<br> RDS
<br> 2 x A4
<br> B.1
<br> LEGENDA
<br> Obecní úřad Tehovec IČO: 43750648
Tehovecká 22 DIČ:
CZ43750648
25162 Tehovec
<br>
<br> Stávající svislé dopravní značení
<br> Přechodné svislé dopravní značení
<br> Staničení - stávající SDZ
<br> Staničení - DIO
<br> S7
A15
<br> S7
A15
<br> 20,000
<br> 20,000
<br> ZÁBOR STAVBY
<br> C.1
<br> C.2
<br> C.3
C.4
<br> 3K značky s.r.o <.>
Jiráskova 1519,251 01 Říčany
tel.: +420 323 601 237,www.3kznacky.cz,info@3kznacky.cz
<br> VYPRACOVAL: Ing.XXXXX XXXXXX HL.INŽENÝR PROJEKTU: Ing.XXX XXXXX
<br> ČÍSLO ZAKÁZKY: DATUM:
<br> INVESTOR:
<br> 9/...

Načteno

edesky.cz/d/5680512

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz