« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - ,,Sanace vlhkého zdiva kaple sv. Kříže – interiér kaple a přístavba“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU - ,,Sanace vlhkého zdiva kaple sv. Kříže – interiér kaple a přístavba“
Strana 1
<br> Zadávací dokumentace stavební práce
<br>
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
<br> NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br>
(dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána v souladu s vnitřní směrnicí č.18/2019 obce Chvalkovice
<br>
<br> 1.NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br>
<br>
<,>,Sanace vlhkého zdiva kaple sv.Kříže – interiér kaple a přístavba“
<br>
<br>
2.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
<br>
Zadavatel: Obec Chvalkovice
<br> Zástupce zadavatele: Ing.XXXXX XXXXX,starosta obce
<br> Sídlo: Chvalkovice XX,XXX 41 Bohdalice
<br> IČ: 003 72 293
<br> ID datové schránky: u4ja2q6
<br> Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: XXXXXXXX XXXXXX
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: cssmezihori@seznam.cz
<br>
<br>
<br>
<br> 3.VYMEZENÍ PŘEDMĚTU,MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br>
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce
<br> Předmět plnění veřejné zakázky:
<br> Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sanační opatření
<br> obvodových konstrukcí v interiéru objektu hřbitovní kaple a
<br> interiéru a exteriéru přístavby <.>
<br> Detailní informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci
<br> s názvem Hřbitovní kaple sv.Kříže,Chvalkovice – sanace
<br> vlhkého zdiva,příloha č.3.Přiložená projektová dokumentace
<br> řeší komplexní sanační opatření objektu tj.interiéru a
<br> exteriéru.Soupis požadovaných prací je uveden ve výkazu
<br> výměr,příloha č.4 <.>
<br> Autory projektové dokumentace jsou Ing.XXXXX XXXXXXXX a
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX,ze společnosti SAREP a.s <.>,Ječná
<br> 2100/26a,621 00 Brno-Řečkovice.Dodavatelem bude
<br> předáno zakreslení skutečného provedení díla v tištěné formě
<br> a ve formátu *.pdf,*.dwg – bude součástí nabídkové ceny <.>
<br> Součástí zadání je výkaz výměr a projektová dokumentace na
<br> předmětnou stavbu v elektronické podobě,které budou
<br>
<br>
<br> 2
<br>
zaslány dodavateli na vyžádání.Žádost o poskytnutí podkladů
<br> je možno zasílat mailem na adresu cssmezihori@seznam.cz
<br> Místo plnění zakázky: stavební parcela č.31 a...

Načteno

edesky.cz/d/5680386

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz