« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo dopravy - 27.09.2022 Rozhodnutí MD o odvoláních proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č. j. 084881/2021/KUSK ze dne 19.08.2021 - záměr stavby „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo dopravy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

USUSDP03_SPR_56_Verejna_vyhlaska_rozhodnuti_MD_38126_2021_930_37_2022_9_8.pdf
Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3 nábř.Ludvíka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 e-mail: posta@mdcr.cz 1 IČO: 660 03 008 tel.+420 225 131 111 *MDCRX017TYK0* Č.j./Sp.zn./Typ MD-38126/2021-930/37 MD/38126/2021/930 Vyřizuje/Útvar/Telefon Mgr.XXXXX XXXXX,XXX +XXX XXXX XXXXX Datum Praha XX.XX.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu,rozhodnutím č.j.084881/2021/KUSK ze dne 19.08.2021 k žádosti Správy železnic,s.o <.>,se sídlem Dlážděná 1003/7,110 00 Praha,zastoupené společností SUDOP PRAHA,a.s <.>,se sídlem Olšanská 2643/1a,130 80 Praha,o vydání rozhodnutí o umístění stavby podané dne 26.06.2020 umístil stavbu označenou jako „Rekonstrukce nelahozeveských tunelů“,kterou popsal jako změnu prostorového uspořádání celostátní železniční dráhy,traťový úsek Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves,v km 438,000–440,505 na pozemcích v katastrálních územích Lobeč,Lobeček a Nelahozeves uvedených podrobně v tomto rozhodnutí a též jako stavby související (trvalé nebo dočasné) na pozemcích v týchž katastrálních územích uvedených podrobně v tomto rozhodnutí; dále stanovil podmínky pro umístění stavby a pro provedení stavby (těch stavebních objektů nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení).Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání: 1.XXXX XXXXX a XXXX XXXXXXX,oba bytem Dvořákova stezka XX,XXX XX Nelahozeves,zastoupení Mgr.Ing.Petrem Lhotským,advokátem Rada & Partner advokátní kancelář,s.r.o <.>,se sídlem Na příkopě 988/31,110 01 Praha 2.Marina Vltava,s.r.o <.>,IČ 08801843,se sídlem Dvořákova stezka 27,277 51 Nelahozeves,zastoupená Mgr.Ing.Petrem Lhotským,advokátem Rada & Partner advokátní kancelář,s.r.o <.>,se sídlem Na příkopě 988/31,110 01 Praha 3.Dvořákova stezka,z.s <.>,IČ 09438122,se sídlem Dvořákova stezka 22,277 51 Nelahozeves 4.Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,bytem Hlavní XX,XXX XX Husinec – Řež,5.XXXX XXXXXX,bytem Hálkova XXX,XXX XX Kralupy nad Vltavou,oba zastoupení XXXXX XXXX advokáti,s.r.o <.>,se sídlem Údoln...

Načteno

edesky.cz/d/5679693

Meta

Volby   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo dopravy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz