« Najít podobné dokumenty

Město Březnice - Veřejné osvětlení Tochovice - oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VO Tochovice - ozn..pdf (489.66 kB)
Městský úřad Březnice
Stavební úřad
<br> Náměstí 11,262 72 Březnice
<br>
<br>
Spis:
<br> Číslo jednací:
<br> 4199/2022/SÚ
<br> 4352/2022/MUBREZ/SÚ/BJor
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon
<br> E-mail:
<br> Jorová
<br> 318 403 170
<br> stavebnijorova@breznice.cz
<br> Březnice dne 27.9.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
…………………………………………………………………………………
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Obec Tochovice,IČO 00243418,Tochovice č.p.11,262 81 Tochovice <,>
<br> v zastoupení: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Církvičská č.p.XXX,264 01 Sedlčany
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.9.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Tochovice,rozšíření VO - oblasti Za kostelem,Zákostelák,Podtochovice
<br> na pozemku parc.č.634,1213/2,1722,1728,1730,1766 v obci a katastrálním území Tochovice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - rozšíření veřejného osvětlení v části obce Tochovice - lokalita:
<br>  Za kostelem na pozemku parc.č.634 a 1766 (zemní vedení + tři sloupy veřejného osvětlení)
<br>  Zákostelák na pozemku parc.č.1728,1730 a 1213/2 (zemní vedení + pět sloupů veřejného
<br> osvětlení)
<br>  Podtochovice na pozemku parc.č.1722 (zemní vedení + jeden sloup veřejného osvětlení)
<br>
Stavební úřad Městského úřadu Březnice,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve
<br> kterém upouští od ústního jednání.Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska,účastníci řízení
<br> své námitky a veřejnost připomínky do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto <.>
<br> Účastníkům řízení je,ve smyslu § 36 odst.3 správního řádu,dána možnost se vyjádřit k podkladům
<br> rozhodnutí...

Načteno

edesky.cz/d/5679519

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz