« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VV - OOP - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, Milešov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

352.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IČ: 00263991,ID datové schránky: ytbbs49,fax: 416 532 130,e-mail: meulovo@meulovo.cz
<br> Naše značka: MULO 33926/2022
<br> Č.j.: ODSH 132890/2022
<br> Vyřizuje:
<br> Tel/fax.:
<br> Mobil:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> ladislav.horvath@meulovo.cz
<br>
<br> Datum: 27.září 2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Zveřejnění návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městský úřad Lovosice,odbor dopravy a silničního hospodářství,podle ustanovení § 124,odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
<br> silničním provozu),jako příslušný správní úřad na úseku silnic II.a III.třídy a místních a veřejně
<br> přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice
<br>
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích (dále jen „návrh opatření“),spočívající:
<br>
<br> v umístění svislé dopravní značky:
<br>
<br> „IZ8a – Zóna s dopravním omezením,ve spodní části s nápisem Zákaz stání v celé obci od 6:00 do
<br> 20:00,mimo vyhrazené parkoviště a rezidenty“,„IZ8b – Konec zóny s dopravním omezením,ve spodní
<br> části s nápisem Zákaz stání v celé obci od 6:00 do 20:00,mimo vyhrazené parkoviště a rezidenty“,„IS5
<br> – Směrová tabule s nápisem Parkoviště“,„IP13c – Parkoviště s parkovacím automatem“,„P2 – Hlavní
<br> pozemní komunikace“,„P4 – Dej přednost v jízdě!“ na místní komunikaci a silnici č.III/25819 a na
<br> silnici č.III/25812 v obci Milešov a v části Mlýnce,dle přílohy č.1 - 4
<br>
<br> v posunutí svislé dopravní značky:
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5679446

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz