« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - OOP přechodka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0930 2 DIO 2022 09 27T120731 321
zlJI
IZ 5a stVajfcf
<br> prcvnImfstc
<br> 16
<br> O
II)
<br>
2022-09-26T16:59:39+0200
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXaXXXXXXXXXaXXfXXXXXeXXXXXXXccabXXX
0930 1 OOP 2022 09 27T120721 710
Sídlo: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
Pracoviště: Ocelíkova 672/1,149 00 Praha 4
<br> IČO: 00231126,DIČ: CZ00231126
<br> Telefon: 267 902 111
ID DS: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Úřad městské části
Odbor dopravy
Oddělení silniční správní úřad
<br>
Datovou schránkou Vaše zn.:
Ze dne: 12.09.2022
JM - Net z.s <.>
Hněvkovského 1387/2
149 00 Praha 11
IČO 26680742
<br>
Č.j.: MCP11/22/052318/OD/Jan
Spis.zn.: S-MCP11/22/052318/2
Naše zn.:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: jandam@prahaXX.cz
<br>
Datum: 19.09.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Odbor dopravy,Oddělení silniční správní úřad ÚMČ Praha 11,jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11,dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m.Prahy v přenesené působnosti <,>
ve znění pozdějších předpisů,a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,(dále jen správní řád),na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,a to na místní komunikaci II.třídy
ul.Štychova,Praha 114,a na místní komunikaci IV.třídy ul.K Brůdku,Praha 114,za účelem pokládky
podzemní datové sítě dle projektu 127 Křeslice II,podané dne 12.09.2022 spolkem JM - Net z.s.<,>
IČO 26680742,se sídlem Hněvkovského 1387/2,149 00 Praha 4 (dále jen žadatel),a po písemném
vyjádření zástupce Policie ČR,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie
pod č.j.KRPA-230998-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 13.07.2022 <,>
<br>
s t a n o v í
<br>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
...

Načteno

edesky.cz/d/5679392

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz