« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o umístění stavby: Zřízení dobíjecí stanice - Újezd u Průhonic, Benzina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0935 1 situace C3 koord 3 oprava
Nad statkem
<br> 1.0
<br> PROTLAK
2x VN,3x NN
<br> PROTLAK
2x VN,3x NN
<br> 1.5
<br> 1.1
<br> 0.5
<br> PROTLAK
2x VN,3x NN
<br> PROTLAK
2x VN,3x NN
<br> 1.4
<br> 3.2
<br> 7.9
22.4
<br> V10b se
<br> symb.406
V10b se
<br> symb.406
<br> 2x
<br> POUZE
<br> DOBÍJENÍ
<br> max 8 hod
<br> P
<br> 1.0
<br> 1.0
<br> 1.0
<br> PROTLAK
3x NN
<br> PROTLAK
1x NN
<br> překop komunikace - 12m
<br> Cílová jáma protlaku
2x1m
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> manipulační jáma
2x1m
<br> Cílová jáma protlaku
2x1m
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> Cílová jáma protlaku
2x2m
<br> manipulační jáma u TS
2x1m
<br> Cílová jáma protlaku
4x2m
<br> manipulační jáma
6x2m
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> TS 3387
<br> 8.1
<br> 23.2
<br> Cílová jáma protlaku
2x2m
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> jáma - sonda
hloubka kanalizace
2x2m
<br> manipulační jáma u TS
2x1m
<br> Spojkoviště jáma NN
2x1m
<br> nová
dTS1
<br> nová
dTS2
<br> stávající skříň
rozpojovací ČS
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> Cílová jáma protlaku
2x1m
<br> Cílová jáma protlaku
2x1m
<br> Spojkoviště jáma NN
2x1m
<br> 300kW
<br> 6.5
2.5
<br> 2.5
<br> 5.0
<br> 6.6
<br> 3.0
<br> 0.6
5.5
<br> Mc Donald
<br> 4 <.>
2
<br> 3 <.>
2
<br> 3x jádrový vrt - NN
<br> Fo
rm
<br> an
sk
<br> á
<br> směr Praha - D1
směr Brno - D1
<br> V10b se
symb.406
<br> V10b se
symb.406
<br> V10b se
symb.406
<br> V10b se
symb.406
<br> 4x
<br> POUZE
DOBÍJENÍ
max 8 hod
<br> P
<br> 150kW
<br> 150kW
<br> 2.75 2.75
<br> 0.6
<br> 2.752.75
1.0
<br> 1.6
<br> 6.50
<br> 0.3
<br> 1 <.>
8
<br> 1.3
<br> 1.1
<br> 2 <.>
6
<br> PROTLAK pod valem
2x VN,3x NN
<br> Cílová jáma protlaku
2x2m
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> Startovací jáma protlaku
4x2m
<br> 1.8
<br> 3 <.>
0
<br> 2.2
<br> 11.7
<br> PŘEKOP - parkoviště
1x NN
<br> skříň
SS102+ER
<br> Tlačítko TOTAL STOP
<br> skříň ER
<br> skříň ER
<br> 1.0
<br> skříň rozpojovací pro ČS
<br> stávající skříň pro ČS
<br> 6.6
<br> 3 <.>
0 4.0
<br> Spojkoviště jáma NN
2x...
0935 22 033048 (1)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
VITP11.VD_183052
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/22/033048/Št
<br> Čj.: MCP11/22/052346/OV/Št Praha,21.09.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: stepanekk@praha11.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
<br> Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
<br> stavby"),kterou dne 02.06.2022 podali a dne 26.07.2022 pod č.j.MCP11/22/043784 doplnili
<br> PREdistribuce,a.s <.>,IČO 27376516,Svornosti 3199/19a,150 00,Praha 5-Smíchov <,>
<br> Pražská energetika,a.s <.>,IČO 60193913,Na hroudě 1492/4,100 00,Praha 10-Vršovice <,>
<br> které zastupuje KORMAK Praha a.s <.>,IČO 48592307,náměstí Bratří Jandusů 34/34,Praha 10-
<br> Uhříněves,104 00,Praha 114
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> „Zřízení dobíjecí stanice - Újezd u Průhonic,Benzina“
<br> Praha,Újezd u Průhonic
...

Načteno

edesky.cz/d/5679387

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz