« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Doudova, Silvershot s. r. o., parkování film

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doudova_Silvershot_park.film.pdf
\\./
<br> L_„30x5n1 30x5n1 „„I—;] [gg—„.„„ 5
<br> E13: E13m"P4- 1429" %
<br> 528.E13.EBd 828,E13.esa "MIMO |=le + DAT" "MIMO :=an + DAT“
<br> 328,E13.ESG 528,E13.EBd
<br> E8d,LL- ! % "MIMO F||—M * DAT" "MIMO FILM + DAT"
<br> "'Š.<.> __ „___ __ __ %.<.>.n \ g _-____.„_ __.<.>.- __„w __ __ „__n L! „.-_G._ š UJCD _ r,= -=- „,„1.--.<.> "' CD f**— *: :_1 i : -\ gcc) : ::.-3 =- Š er -—1 C) 0) “a v.: „: < E 01 v—.“ 0 m.<.>.; \ ___ m;: ;; : ':— "faq,— < _ * Éq: :? (Ut:)v— „3'3 Eh" * DEU A2 >c-J C " ' f“':-.<.> 5 LL 0 "J " _: "' m ' „„ Mg.<.>.<.> ĚMWuMA- „„ _.“5 —-ÍEL_ N ? - _£;L5_.<.> „;_f„_íz„;;_—l_3 '„W9g„l;:ě__.<.> _„____ _ E 5 9 N a: m „; “15.: či: “ O <.>,a: = | "' *.<.> <.>,J- ' 'e— l.' Píč N &' š:“ x? ' ; „ SOE cun“ =—:&i - -_'| *.<.>._ ___.___ÍÁ *_* <.>,___.<.> - ——-—-E-'UJ-Ě ' \_.__.__._ ___.___-_._.__gg_c;;.„TÉ - LQ) „„ a 5: “w __,_.m a,<.>.; ca)-8 ? 'a- “3 Ú _ $“.%? :: ěaa „ % vf“ * - “ z „ :.— „- -c ;1 ©: ' +->u_.|.= 1'- <.>,y — "— CD 92.31 “' % šm' aw M “? ň :) _:_1 “€.<.> g a To? (_),g Í :.4 u: '“ “3 T*- „T __ a 0%? c: a 0014“ Eg,—„FVE 0-4 m 0 "U.<.> ' 0 m “ ' ' cpu: m _.UJ „ N = ___„n („ 2—— -.[ 03 N ><? „ m o Ef 'o *.t- -+ 3 m m 0.<.> 310 7—- 0 []
Vyhlaska_Doudova_SILVERSHOT_s.r.o._pakovani_filmove_techniky_JIN_-_020_r._22.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í A D O P R A V Y
<br>
<br>
<br>
SILVERSHOT s.r.o <.>
<br> Macharovo nám.419/3
<br> 162 00 Praha 6
<br> IČ.: 283 755 21
<br>
Č.j.: P4/450983/22/OŽPAD/KUB - JIN 020/22 V Praze: 27.09.2022
Vyřizuje: R.Kubát
Telefon: 261 192 480
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124
<br> odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m <.>
<br> Prahy – odboru služby dopravní policie,č.j.: KRPA-312998-1/ČJ-2022-0000DŽ,ze dne 26.09.2022
<br>
s t a n o v í
<br>
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulicí Doudova.Jedná se
<br> o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace.Jde o parkování techniky a natáčení a
<br> půjde o osazení přechodného dopravního značení B28 „zákaz zastavení“ s d.t.MIMO FILM,společně
<br> s vyznačením termínu platnosti tohoto dopravního značení,včetně uvedení časového rozmezí <.>
<br>
<br>
Umístěné dopravní značení: B28 + E13 + E8d; IP13 + E13z + E13m + E8d;
<br>
Termín: 11.10.2022 (08:00 – 22:00 hod.)
<br> Toto stanovení je nedílnou součástí rozhodnutí č.j.: P4/450983/22/OŽPAD/KUB-JIN 020/22
<br>
<br> O d ů v o d n ě n í
<br>
Odbor životního prostředí a dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních
<br> komunikacích na základě návrhu žadatele z důvodu audiovizuální tvorby a parkování techniky
<br> filmového štábu.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
<br> povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br>
Poučení...

Načteno

edesky.cz/d/5679358

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz