« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - 679 Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Chrudim (19.9.2022)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Poradac1.pdf
Město Chrudim
<br> Zastupitelstvo města Chrudim
<br>
USNESENÍ
<br>
Z/79/2022
<br> ze dne 19.9.2022
<br> Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1.pololetí 2022
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Chrudim
<br> 1.b e r e n a v ě d o m í,ž e
<br> 1.1.Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1.pololetí 2022 byla projednána v radě
<br> města dne 5.9.2022 s doporučujícím stanoviskem,ve finančním výboru ZM byla zpráva
<br> projednána 14.9.2022
<br> 2.s c h v a l u j e
<br> 2.1.Zprávu o výsledku hospodaření města Chrudim za 1.pololetí 2022 v předloženém znění
<br> 3.u k l á d á
<br> 3.1.vedoucí Odboru finančního
<br> 3.1.1.seznámit s obsahem Zprávy o výsledku hospodaření města Chrudim za I.pololetí 2022
<br> vedoucí zaměstnance MěÚ
<br> Termín: 30.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXX
<br> starosta
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> ověřovatel
<br>
<br> XXXX XXXXX
<br> ověřovatel
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Město Chrudim
<br> Zastupitelstvo města Chrudim
<br>
USNESENÍ
<br>
Z/80/2022
<br> ze dne 19.9.2022
<br> Návrh rozpočtového opatření č.14/2022 ke schválenému rozpočtu města
<br> Chrudim na rok 2022
<br>
<br>
<br> Zastupitelstvo města Chrudim
<br> 1.b e r e n a v ě d o m í,ž e
<br> 1.1.návrh rozpočtového opatření č.14/2022 byl projednán v radě města dne 5.9.2022 a ta
<br> doporučila jeho schválení v zastupitelstvu města dne 19.9.2022,ve finančním výboru ZM byl
<br> návrh rozpočtového opatření projednán dne 14.9.2022
<br> 2.s c h v a l u j e
<br> 2.1.rozpočtové opatření č.14/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim
<br> 3.u k l á d á
<br> 3.1.vedoucí Odboru finančního
<br> 3.1.1.zapracovat rozpočtové opatření č.14/2022 do finančních výkazů
<br> Termín: 30.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXX
<br> starosta
<br>
<br> XXXXX...

Načteno

edesky.cz/d/5679307

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz