« Najít podobné dokumenty

Město Chrudim - ODP - Návrh opatření obecné povahy na místní úpravu provozu: Stanovení MÚP-vyhrazené parkování,Malec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chrudim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-063619.pdf
Městský úřad Chrudim 420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi
<br> Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211
<br> 537 16 Chrudim www.chrudim.eu
<br> Odbor dopravy
/oddělení pozemních komunikací
<br> Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim
<br> Č.j.: CR 076200/2022 ODP/No
Spis.Zn.: CR 063619/2022 No
Váš dopis ze dne:
Spis.a skart.znak a lhůta: 280.5 V/20
Počet listů: 2
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Tel: XXX XXX XXX
E-mail: ilona.novotna@chrudim-city.cz
<br> V Chrudimi dne: 27.9.2022
<br> Veřejná vyhláška
<br> Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Chrudim,Odbor dopravy,oddělení dopravy a komunikací jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona číslo 361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,na základě podnětu podaného fyzickou osobou XXXXX XXXXXXXXXX v rámci řízení
o zřízení vyhrazeného parkování a po projednání tohoto návrhu opatření obecné povahy
s policií dle ustanovení § 172 odst.1 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s ustanovením § 172 a § 173 zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,návrh opatření obecné povahy spočívající ve
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci (dále i „MK“) v ulici Malecká na parkovacím
pásu před č.p.1178-1181 (vyhrazené místo bude proti č.p.1179) v obci (místní části)
Chrudim - viz příloha <.>
<br> Předmětem návrhu stanovení místní úpravy provozu - úprava provozu na pozemních
komunikacích provedená dopravními značkami,světelnými,případně i doprovodnými
akustickými signály a dopravním zařízením (dále i „DZ“) dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb.<,>
<br>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,je umístění nového DZ:
<br> -...

Načteno

edesky.cz/d/5679305

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chrudim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz