« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j. KRNOOVZP-86192/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov, Odbor výstavby a životního prostředí - Informace o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, č.j. KRNOOVZP-86192/2022
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
<br>
MěÚ Krnov
<br> Naše čj.: KRNOOVZP-86192/2022
<br> mylk
<br>
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OVZP-109552022-mylk
<br> 246.8 S/5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: lmylkova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 27.09.2022
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> Informace o zahájeném správním řízení ve smyslu ustanovení § 70 odst.2 zákona
<br> č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí,jako orgán ochrany přírody <,>
<br> věcně a místně příslušný podle ustanovení § 76 odst.1 písmeno a) zákona č.114/1992 Sb.<,>
<br> o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 11 odst.1
<br> písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
<br> řád“) a § 77 odst.4 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) a podle ustanovení § 11 odst.1 písm <.>
<br> a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> informuje v souladu s § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),občanská sdružení nebo jejich organizační
<br> jednotky,jejichž hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny <,>
<br> o zahájeném správním řízení podle § 8 odst.1 zákona o povolení kácení dřevin
<br> rostoucích mimo XXX a to na parc.č.XXXX v k.ú.Krnov-Horní Předměstí v rozsahu - 1 ks
<br> jedle o obvodu kmene 180 cm (měřeno ve 130 cm výšce kmene),vedeném pod sp.zn <.>
<br> OVZP-109552022-mylk,které bylo zahájeno na žádost vlastníka poz...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz