« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-09-26 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
UMC Brno-Tuřany Doručeno: 23.09.2022 MČBTIG493/2022lFis listy.přílohy-2
<br> druh b0226583217375
<br> EGD,a.s.Lidická 1373136,602 00 Brno EG.D,a.s <.>
<br> Lidická 1873/36 602 00 Brno www.egd.cz
<br> info©egd.cz
<br> Naše značka 220461622
<br> Brno,23.09.2022 Věc: Oznámení () přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> EGD,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení 5 25,odst.5 zákona
<br> č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezeni nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás
<br> o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu oznámeni obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EGD.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Budějovice Společnost je zapsána
<br> v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IČ: 280 85 400
<br> DIČ: (228085400
<br> eg-d
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových & revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 10.10.2022 od 08:00 do 10.10.2022 14:00 Obec Část obce Brno Tuřany Vypnutá oblast:
<br> Vypnutí se týká TS702069 FVETuřany BSL Vypnutí se netýká domácností !
<br> Společnost EGD,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna ...

Načteno

edesky.cz/d/5678130

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz