« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Informace o provedení ohledání silničního vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-09-26 Veřejná vyhláška - Informace o provedení ohlednání silničního vozidla
lis—„X 0713433310le A Tacx—moai; “fx-n <.>,“ nás; '
<br> Spis.zn.: STp/6247/2022/Nov V Brně dne : 26.9.2022 č.j - MCBT/6463/2022
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Tel.XXX XXX XXX
<br> email: novakova©turanycz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Informace o provedení ohledání silničního vozidla
<br> Úřad městské části města Brna Brno-Tuřany,odbor stavební a technický,jako silniční správní úřad příslušný podle 540 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako silniční správní orgán vykonávající působnost vrozsahu ustanovení zákona o pozemních komunikacích vrámci přenesené působnosti dle čl.30 odst.2 pismeno b) Statutu města Brna,v platném znění,obdržel dne 12.9.2022 od žadatele,kterým je společnost Brněnské komunikace a.s <.>,IČ 60733098,se sídlem Renneská třída č.p.787/1a,63900 Brno,žádost o ohledání vozidla,na jejímž základě podle & 19d odst.5 zákona
<br> o pozemních komunikacích zveřejňuje informaci,že
<br> dne 13.10.2022 v9:00 hod.bude provedeno silničním správním úřadem ohledání vozidla XXXXX XXXXXXX,barvy červené,bez registrační značky a viditelného VIN kódu,odstaveného na místní komunikaci ul.Sípková,11 RD Sípková 18 <.>
<br> Existuje důvodné podezření,že výše uvedené vozidlo je odstaveno na pozemní komunikaci v rozporu s š 19 odst.2 písm.h) zákona o pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty více než 6 měsíců pro provedení pravidelne technické prohlídky nebo technicke nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,kdy nesmí být provozováno na pozenmich komunikacích <.>
<br> Vlastník pozerrmí komunikace nemůže opatřit údaje o vozidle potřebné k vyžádání si poskytnutí údajů rozhodných pro ověření důvodného podezření a údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel <.>
<br> V souladu s & 19d odst.5 zákona o pozemních komunikacích musí být tato informace vyvěšena na úřední desce Uřadu měst...

Načteno

edesky.cz/d/5678128

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz