« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr převodu podnájemních smluv vztahujících se k podnájmu prostor sloužících k podnikání na zimním stadionu Krystal v Krnově, č.j. KRNOOISM-85896/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov, Odbor investic a správy majetku - město Krnov zveřejňuje záměr převodu podnájemních smluv vztahujících se k podnájmu prostor sloužících k podnikání na zimním stadionu Krystal v Krnově, č.j. KRNOOISM-85896/2022
MĚSTO KRNOV
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1,794 01 KRNOV
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: Městský úřad v Krnově
<br> Naše čj.: KRNOOISM-85896/2022 valn
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OISM-3792022-valn
<br> 254.3.4 S/10
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: nvalkova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 26.09.2022
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br> V souladu s usnesením Rady města Krnova č.3771/96/RM/2022 ze dne 12.09.2022
<br> s odkazem na § 39 zákona o obcích č.128/2000 Sb.v platném znění,město Krnov zveřejňuje
<br> záměr převodu podnájemních smluv vztahujících se k podnájmu prostor sloužících k
<br> podnikání na zimním stadionu Krystal v Krnově - stavby občanské vybavenosti bez č.p.na
<br> pozemku parc.č.995/4 a 995/5,k.ú.Krnov - Horní Předměstí,obec Krnov,ze stávajícího
<br> podnájemce,kterým je XXXXX XXXXXXXX,IČ: XXXXXXXX,Sídlo: Bezručova XXXX/X,XXX XX
<br> Krnov,na nového podnájemce a to nově vznikající právnickou osobu Bufet ZS Krnov s.r.o.<,>
<br> jehož jediným jednatelem i společníkem je XXX XXXXX XXXXXXXX a předmětem podnikání
<br> společnosti je hostinská činnost,prodej kvasného XXXX a konzumního XXXX a lihovin,výroba <,>
<br> obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.Podnájemní smlouvu
<br> uzavřou s podnájemcem Technické služby Krnov,s.r.o <.>,které jsou provozovatelem zimního
<br> stadionu Krystal a zároveň obstaravatelem služeb <.>
<br>
<br> Dále město Krnov zveřejňuje uzavření podnájemní smlouvy k prostoru o celkové ploše 25,54
<br> m2 (výdejní okénko,sklad a soc.zařízení) v prostorách zimního stadionu Krystal - stavby
<br> občanské vybavenosti bez č.p.na pozemku parc.č.995/4 a 995/5,k.ú.Krnov - Horní
<br> Předměstí,obec Krnov,se společností Bufet ZS Krnov s.r.o.pro účel: výdajové okénko
<br> bufetu při konání sp...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz