« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VV oznámení opatření obecné povahy - změna č. 1 ÚP Valašská Senice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP - změna č. 1 ÚP
OBEC VALAŠSKÁ SEN/CE
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> oznámení opatření obecné povahy — změna č.1 územního plánu Valašská Senice s prvky regulačního plánu
<br> Zastupitelstvo obce Valašská Senice jako orgán příslušný dle ustanovení 5 6 odst.5 písmeno c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dálejen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“)
<br> oznamuje
<br> opatření obecné povahy - změna č.1 územního plánu Valašská Senice s prvky regulačního plánu (dále jen „opatření obecné povahy“)
<br> Tato veřejná vyhláška v souladu s ustanovením 5 173 odst.1 správního řádu bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Valašská Senice,a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.Vzhledem k rozsahu opatření obecné povahy není možno jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění.Úplné znění opatření obecné povahy včetně úplného znění územního plánu Valašská Senice ve smyslu 5 55 odst.7 stavebního zákona je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese — https://www.valasskasenice.cz/
<br> Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Do opatření obecné povahy lze nahlížet u Obecního úřadu Valašská Senice po celou dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky (tj.15 dnů) a současně na internetových stránkách Obecního úřadu Valašská Senice <.>
<br> OBEC VALAŠSKÁ SENICE 756 14 Valašská Senice 145 IČO: 00635774.DIČ: czooe35774
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> dne:.<.>.<.>.<.>.Z éýŽOXZ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> sejmuto dne
<br> G B & C M 2 13 E:? !% E33 Vyvěšení a sejmutí a zveřejnění umožňující dálkový přístup provedlÍŠL/gýBM/ÚĚč-iágalassKa semQQ/M
<br> (razítko,podpis Obec Valašská Senice IČzv00635774 E-maíl: obec©valasskasenicecz Valašská Senice 145 DIC: CZOOó35774 DS: 3...

Načteno

edesky.cz/d/5676581

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz