« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Rozpočtové opatření č. 10/RMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 05170 22 RO 10RMC
<,> /
Pří|oha č.3 zápisu ze 111.zasedání RMČ Brno-Bohunice konaného dne 21.og.2o22 <.>
<br> Rozoočtoveo ření č.1o/RMČ
<br> Příjmy (v Kě)
<br>,!
<br> u'/,1,t-'
<br> s PoloŽka Úz,org.Text Schválenýrozpočet
Upravený
rozpočet
<br> Zvýšení
SníŽeni
<br> 6330 4137 59 Neinvestiční transfer z města Brna 0 2.005.000 +2.005.000
<br> 6330 4137 51 NeinvestičnÍ transfer z města Brna - SVČ 0 300.000 +300.000
<br> ZDROJE CELKEM 112.525.310 114.930.310 +2.305.000
<br> Výdaje (v Kě)
<br> Doprava
<br> Vzdělání a školské sluŽby
<br> Tělovýchova a zájmová činnost
<br> MístnÍ zastupitelské orgány
<br> Cinnost místní správy
<br> ostatní finanění operace
<br> 2212
<br> 3111
<br> s
<br> 5171
<br> 5331
<br> PoloŽk
a
<br> Upravený
<br> 290 000
<br> 934.000
<br> oprava účelových komunikací
<br> MŠ Amerlingova - příspěvek na provoz
<br> Text Schválený
<br> 240.000
<br> 835.000
<br> 3111 5331 MŠ Běloruská - příspěvek na provoz 1.070.000 1.189.000
<br> 3111 5331 MŠ Švermova - příspěvek na provoz 830.000 922.000
<br> 3111 5331 MŠ Uzbecká _ přÍspěvek na provoz 830.000 925.000
<br> 31 13 5331 ZŠ Arménská _ příspěvek na provoz 5.300.000 6.100.000
<br> 3'1 13 5331 ZŠ a MŠ Vedlejší- příspěvek na provoz 5.300.000 6.100.000
<br> 3233 5229 SVC Lány,SVČ Švermova * příspěvek naprovoz 510.000 210.000
<br> 3233 5229 51 SVČ Lany - příspěvek na provoz (transfer) 0 190.000
<br> 3233
<br> 3429
<br> 6112
<br> 617 1
<br> 631 0
<br> 5229
<br> 5162
<br> 5164
<br> 5021
<br> 5909
<br> 51
<br> Minigolfový areál - nájemné
<br> ostatní osobnívýdaje - odměny
<br> Nespecifikované rezervy
<br> - příspěvek na provoz
<br> SluŽby telekomunikací
<br> 15.000
<br> 80.000
<br> 50.000
<br> 19.000
<br> 0 1 10.000
<br> 26.000
<br> 135.000
<br> 55.000
<br> 198.000
<br> VYDAJE CELKEM
112.625.3',10 114.930.310
<br> Zvýšení
SníŽení
<br> +50.000
<br> +99.000
<br> +1 19.000
<br> +92.000
<br> +95.000
<br> +800.000
<br> +800.000
<br> -300.000
<br> +190.000
<br> +1 10.000
<br> +11.000
<br> +55.000
<br> +5.000
<br> +179.000
<br> +2.305.000

Načteno

edesky.cz/d/5675757


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz