« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Záměr č. 91/2022 darovat části stavby silnice III/3011 v k. ú. Poříčí a v k. ú. Lhota, u Trutnova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 91/2022 darovat části stavby silnice III/3011 v k. ú. Poříčí a k. ú. Lhota, u Trutnova
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové
<br> ve smyslu § 18 odst.1 zákona číslo 129/2000 Sb <.>,o krajích,z v e ř e j ň u j e
<br> ZÁMĚR č.91/2022
<br> Darování části stavby silnice III/3011
v k.ú.Poříčí u Trutnova a v k.ú.Lhota u Trutnova <,>
včetně pozemku Poříčí u Trutnova ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje
<br> - část silnice III/3011,včetně součástí a příslušenství,která začíná v k.ú.Poříčí u Trutnova
v úseku křižovatky se silnicí I/14 v jejím km 0,000 (UB 0342A018) a končí v k.ú.Lhota
u Trutnova v jejím km 0,534 (UB není stanoven) v celkové délce 0,534 km
- p.p.č.188/18 ostatní plocha – silnice v k.ú.Poříčí u Trutnova a obci Trutnov
<br> Zveřejněním tohoto záměru se Královéhradecký kraj nezavazuje k učinění uvedené dispozice
s předmětnou nemovitou věcí v jeho vlastnictví.Nelze uplatňovat jakékoliv nároky
z předsmluvní odpovědnosti <.>
<br> Informace: R.Kosťová
E-mail: rkostova@kr-kralovehradecky.cz
<br> V Hradci Králové dne: 20.09.2022
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
vedoucí majetkového oddělení
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXXXX XXXXXX Mgr <.>
Konverze dokumentu

Načteno

edesky.cz/d/5675497

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz