Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 11. 2022 Výběrové řízení - vedoucí Odboru dopravně-správního
29. 11. 2022 Výběrové řízení - vedoucí oddělení územního plánování
29. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Změna využití území p. p. č. 1112 v k. ú. Dolní Žďár v obci Hajnice
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 172 EX 243/13-80
29. 11. 2022 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Veronika Hermanová
29. 11. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Jan Kraczka
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 129 EXDC 3/22-12
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 129 EXDC 3/22-11
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 129 EXDC 3/22-10
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 129 EXDC 3/22-9
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 129 EXDC 3/22-8
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 129 EXDC 3/22-7
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.:129 EXDC 3/22-6
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 129 EXDC 3/22-5
29. 11. 2022 Dražební vyhláška č.: 213 ED 447/2022-1
28. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na silnici II/300 v k. ú. Babí v obci Trutnov, v k. ú. Vernířovice a Prkenný Důl v obci Žacléř
26. 11. 2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouva č. 58/22
26. 11. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 181/22
26. 11. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 180/22
26. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1210/1, 1210/2 a 1293/1 v k. ú. Janovice u Trutnov, v obci Jívka
26. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Letní v obci Trutnov
26. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Horská a na veřejně přístupné účelové komunikaci na náměstí Republiky v obci Trutnov
26. 11. 2022 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Bulharská 135, Trutnov
26. 11. 2022 Záměr města - pronájem nebytových prostor - Na Struze 159, Trutnov
26. 11. 2022 Záměr města - pronájem nebytových prostor - Dlouhá 645, Trutnov - garáž
26. 11. 2022 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení RM 22-2022
25. 11. 2022 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouva č. 58/22
25. 11. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 181/22
25. 11. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 180/22
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na p.p.č. 1210/1, 1210/2 a 1293/1 v k. ú. Janovice u Trutnov, v obci Jívka
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Letní v obci Trutnov
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Horská a na veřejně přístupné účelové komunikaci na náměstí Republiky v obci Trutnov
25. 11. 2022 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Bulharská 135, Trutnov
25. 11. 2022 Záměr města - pronájem nebytových prostor - Na Struze 159, Trutnov
25. 11. 2022 Záměr města - pronájem nebytových prostor - Dlouhá 645, Trutnov - garáž
25. 11. 2022 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení RM 22-2022
25. 11. 2022 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Marek Růžička
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Brixiho v obci Trutnov
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Dřevařská v obci Trutnov
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Na Dvorkách v obci Trutnov
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. U Stadionu v obci Trutnov
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Svažitá v obci Trutnov
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Horská v obci Trutnov, části obce Horní Staré Město
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Za Vodou v obci Trutnov
25. 11. 2022 Veřejná vyhláška - ŘSD přeložka 110 kV v obci Trutnov, částech obce Starý Rokytník a Poříčí
25. 11. 2022 Exekuční příkaz č.: 091 EX 06108/22-009
24. 11. 2022 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Marek Růžička
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Brixiho v obci Trutnov
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Dřevařská v obci Trutnov
24. 11. 2022 Veřejná vyhláška - Úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v ul. Na Dvorkách v obci Trutnov

XML