Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Barbu II.
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - Barbu
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. Bulharská, Pražská, Jihoslovanská, Palackého, Havlíčkova a Krakonošovo náměstí v obci Trutnov
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení v obci Mladé Buky
24. 07. 2021 Pronájem prostor sloužících podnikání - starší nabídky
23. 07. 2021 Dražební vyhláška č.: 213 EXD 103/2021-1
22. 07. 2021 Výluka a omezení provozu - Kunčice n. Labem - Trutnov hlavní nádraží ve dnech 31.07.-16.08.2021
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Kurecki Łukasz Patryk
22. 07. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Zdeněk Teichman
21. 07. 2021 Uložení písemnosti - pan Josef Weber, nar. 1970
21. 07. 2021 Uložení písemnosti - paní Dominika Weberová, nar. 1973
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3016, v ulici Lhotecká v Trutnově
21. 07. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu "pec pod Sněžkou, Náměstí u Kapličky Panny Marie-jih, Oprava stoky dešťové kanalizace"
21. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 05.08.2021
21. 07. 2021 Záměr města - pronájem a výpůjčka pozemků - usnesení PV 14-2021
20. 07. 2021 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. 1/20
20. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 90/21
20. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 136/21
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Fibichova v Trutnově
19. 07. 2021 Úprava provozu na místní komunikaci v ul. Tichá v obci Trutnov
19. 07. 2021 Úprava provozu na silnici III/3012 v ul. Poděbradova a na místních komunikacích v ul. Žižkova, Husova, Dr. E. Beneše a náměstí T. G. Masaryka v obci Úpice
19. 07. 2021 Úprava provozu na silnici III/2961 v obci Janské Lázně
19. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 09.08.2021
19. 07. 2021 3. kolo jednostupňové veřejné soutěže - vodní nádrž Slavětín v k. ú. Slavětín u Radvanic a Chvaleč
19. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 06.08.2021
17. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Pod Kostelem v obci Mladé Buky
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Pod Kostelem v obci Mladé Buky
16. 07. 2021 VV - návrh opatření obecné povahy - záplavové území pro vodní tok Labe, ř. km 989 - 1040
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2961 v k.ú. Janské Lázně a v k.ú. Černá Hora v Krkonoších
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na silnici III/2961 v k.ú. Janské Lázně a v k.ú. Černá Hora
16. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 04.08.2021
16. 07. 2021 VV- oznámení o pokračování územního řízení - právnímu nástupci: D11 1108 Jaroměř-Trutnov
16. 07. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Jiří Kofránek
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3013 a na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Velké Svatoňovice
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ul. Modrokamenná a Zvonečková v obci Janské Lázně
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v k.ú. Vestřev a Dolní Olešnice, v obci Dolní Olešnice
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulici Sadová, Spojovací a Krátká v obci Rtyně v Podkrkonoší
16. 07. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Pavel Hejna
16. 07. 2021 Svazek obcí Východní Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření 2021
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy 1c v lokalitě Dolníky v obci Staré Buky
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Úpské nábřeží v obci Trutnov
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu - siln. I/16 (ul. Jičínské) - TU
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a místních komunikacích v k.ú. Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice a Rtyně v Podkrkonoší
16. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 29.07.2021
16. 07. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 02.08.2021
16. 07. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Martin Čížek
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v k.ú. Chotěvice, v obci Chotěvice
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Lužická, křižovatka s ulicí Lesnická a v ulici Na Hrázi v obci Trutnov

XML