Město Trutnov

Okresní město
Okres Trutnov

http://trutnov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO TRUTNOV
Slovanské náměstí 165
541 01 Trutnov

Datová schránka: 3acbs2c
E-mail: mesto@trutnov.cz, podatelna@trutnov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 04. 2021 Výběrové řízení - úředník v oddělení územního řízení a stavebního řádu na Odboru výstavby Městského úřadu Trutnov
22. 04. 2021 VV - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - sil. I/16 Polská - TU
22. 04. 2021 Dražební vyhláška č.: 120 EX 5851/19-129
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 699918/21/2700-11460-60825 - Daň z nemov. věcí na rok 2021 - FÚ KHK
21. 04. 2021 Přerušení dodávky elektřiny 12.05.2021
21. 04. 2021 VV - opatření obecné povahy - místní úprava provozu - sil. I/14 Náchodská - TU, sil. I/16 Polská - TU
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Návrh OOP - rozsah záplavového území významného vodního toku Ličná
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Vrt pro TČ na p. p. č. 395/1 a 1281/1 v části obce Kryblice, v obci a k. ú. Trutnov
21. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 143/20
21. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 142/20
21. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 138/20
21. 04. 2021 Dodatek k veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci č.3/2018
21. 04. 2021 Záměr města - pronájem pozemku - usnesení RM 8-2021
21. 04. 2021 Záměr města - prodej pozemků - usnesení RM 8-2021
21. 04. 2021 Dražební vyhláška č.: 158 ED 8/21-8
21. 04. 2021 Dražební vyhláška č.: 21 EX 692/2015-6
21. 04. 2021 Dražební vyhláška č.: 21 EXE 692/2015-6
21. 04. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. V Domcích, U Školy, Na Svobodě, Československé armády, v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí
21. 04. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - usnesení RM 8-2021
21. 04. 2021 Záměr města - výpůjčka nebytových prostor - usnesení RM 8-2021
21. 04. 2021 Záměr města - výpůjčka nebytových prostor - usnesení RM 8-2021
21. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 116/20
21. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 94/20
21. 04. 2021 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 14/20
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - úprava provozu v ul. V Domcích, U Školy, Na Svobodě, Československé armády, v obci Trutnov, části obce Střední Předměstí
20. 04. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - usnesení RM 8-2021
20. 04. 2021 Záměr města - výpůjčka nebytových prostor - usnesení RM 8-2021
20. 04. 2021 Záměr města - výpůjčka nebytových prostor - usnesení RM 8-2021
20. 04. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - paní Martina Lushima
20. 04. 2021 Uložení písemnosti - paní Jana Spiegelmacher, nar. 1973
20. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "vedoucí odboru rozpočtu a financování" - Městský úřad Hostinné
20. 04. 2021 Oznámení o neúspěšném doručení písemnosti - pan Zdeněk Teichman
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/301 ul. Petříkovická, na místní komunikaci ul. Za Nádražím, na účelové komunikaci K Soutokům v obci Trutnov, část obce Poříčí
20. 04. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Bulharská 65 - usnesení RM 6-2021
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - Rekonstrukce objektu čp. 534 ul. Chodská v obci Trutnov
20. 04. 2021 Záměr města - pronájem prostor sloužících podnikání - Jihoslovanská 32 - usnesení RM 1-2021
20. 04. 2021 Dražební vyhláška č.: 120 EX 28255/14-210
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Andrzej Wiatr
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost paní Zadrzyńska Mariola Gabriela
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Wrzosowski Gabriel Marek
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Górski Piotr
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Yeomans Adam
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Rychłowski Maciej Józef
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Januszewski Bogdan
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Robert Schnell
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce, ul. Pražská a Na Struze
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Robert Schnell
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost paní Christina Danuta Hermel
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost pan Ćwirko Michał Maciej
20. 04. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost paní Jasmin Kari

XML