« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce - 24. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 24. 9. 2022   Sňato: 10. 10. 2022
do zastupitelstva obce (městysu,měsLa,městské části <,>
aVrae Brno-město
<br> v/8
<br> městského obvodu)
<br> převzatých
<br> zÁPIs o vÝSLEDKU voLEB Do zAsTUPITELswA oBcE 1)
<br> Ve volbách
FT+9:FYg!T9
konaných ve dnech (dne).?9'99 z.:.?1,9?r?9??.by]y pod1e výsledků
od okrskových volebních komísí z1ištěny výsledky vofeb v obci <.>
<br> Počet volebnich okrsků
Počet okrskových volebních komísí,které předaly výsledek hfasováni
Seznam čisel volebnich okrsků,jejichŽ výs1edky neby1y předány
Počet volebních obvodů
Ce1kový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu vo]_ičů a je]ich dodatků
Ce1kový počet vo11čů,kterým by1y vydány úřední obá1ky
Ce1kový počet odevzdaných úřednich obá]_ek
<br> 24
24
<br> 1
<br> 18500
816 5
813l-
<br> A),Jména a příjmení zvolených ělenů zastuPitelstva:
Pořadi Jméno a příjmení Věk Pořadi na HL Počet- hfasů
zvoleni
<br> Vo]ební
1 <.>
2 <.>
)
J <.>
<br> A
<br> 5 <.>
<br> Vo]ební strana č.3 - Ze1ená pro Bystrc <,>
1.XXXXXX XXXXXXX
X.Antonino Mificia
X.XXXXX XXXX
X.XXXXX XXXXXXXX
X.Matouš Vencá]ek
<br> Piráti a Bystrčáci
52
4B
64
39
33
<br> Trikolora,Moravané a nezávisli
43
60
<br> 43
60
45
2B
56
<br> 1_41 6
<br> 1339
73r1
I21 6
1354
<br> 1354
L2B1
1339
1"298
<br> 1,254
<br> stranač.1-LTDOVCT
Ílja Kašik
XXXX XXX zX
MonlKa KrXzova
Joset vysKovsKy
XXX XXXXX
<br> A STAROSTOVE
X
<br> X
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> Vo]ební strana č.4 - SPD/
1.Jiří Kmen1:
2.Jlr].Kleln
<br> 1
<br> 2
<br> 140
128
<br> Volebni strana č.5 - občanská demokratická strana
1.XXXXX XXXX
X ' XXX XXXXXXXXXX
X.Michal Ka]áb
X.XXXX XXXXXX
<br> Vofební strana č.X - ANo XXXX
l.XXXXX XXXX
X.Tomáš Hej X
X.Denísa Kocmánková
4.XXXXXXX XXXXX
X ' XXXXX XXXXXXXX
<br> Volební strana č.X _ Čsso vešr
1.Tomáš Kratochvif
2.XXXXXXXX XXXXXX
X.Jíři Bertschinger
-.<.> YX.David Spičák
5.XXXXXX XXXX
X.XXXXXX XXXXXXXX
<br> XX
XI
XX
XX
<br> 1"295
t2'l r
1201
trl 1
<br> 57
36
42
1L
46
<br> 1438
1400
1405
r37 4
r31 3
<br> ].898
l-570
r462
I448
1464
L445
<br> 1
<br> 2
<br> 3
...

Načteno

edesky.cz/d/5675375

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz