« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí 2022 v obvodu registračního úřadu - podepsaný scan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zadní Třebaň-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.93 MB)
v/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) ZŠQQĚ.?ŠŠb?ň.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.34:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 737 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 448 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 445
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 — Sousedé z Třebaně 1.XXXXXX XXXXXXXXX Maříková XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX Volební strana č.X — Sdružení nezávislých kandidátů — Sbor dobrovolných hasičů 1.XXXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXX XX X.XXX Volební strana č.X — Společné pro Třebaň 1.XXX XXXXXX XX X.XXX Volební strana č.X — Sdružení nezávislých kandidátů Třebaně 1.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 — Sousedé z Třebaně 1.XXXXXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX X.XXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.Zuzana Kreuzziegerová XX X.123
<br> V01ebni strana č,2 — Sdružení nezávislých kandidátů — Sbor dobrovolných hasičů 1.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> XXXXXX — str.č.1
<br> ZÁPIS O VÝSLED...
Vysoký Újezd-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.95 MB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) YY$91$ýPje$<á.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres Beroun
<br> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 3 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 3 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 1007 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 618 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 615
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.2 _ SPOLEČNÉ PRO BUDOUCNOST
<br> 1.XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XXX X XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX Volební strana č.X - ŽIJME SPOLEČNĚ 1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX Volební strana č.X — Společně pro naše obce 1.Yvetta Legátová 60 7.94 Volební strana č.5 - SPOLU a nezávislí kandidáti 1.XXXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.2 _ SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST 1.XXXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.Jana Broučkova XX X.190 3.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX Volební strana č.X — ŽIJME SPOLEČNĚ 1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX Volební strana č.X — Společně pro naše Obce 1.XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX
<br> XXXXXX — str.č.1
<br> V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> 2.XXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXX XXXXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXX...
Všeradice-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.5 MB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) VŠŠFĚQŠŠ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.?ŠFPPP.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,ktere předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 346 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 251 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 249
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 — SNK VŠeradice
<br> 1.XXXXXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 _ SDRUŽENÍ OBČANÚ VŠERADIC
<br> 1.XXXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX X XXXXX XXXXXX XX X.XXX B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.l — SNK Všeradice 1.XXXXX XXXXXXXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXXXXX XX l.XX X.XXXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX X.XXX XXXXX XX X.XX Volební strana č.X _ SDRUŽENÍ OBČANÚ VŠERADIC 1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 — SNK Všeradice Počet hlasů pro stranu: 670,hranice: 81,4 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXX XXXXXXXXXXX XX
<br> XXXXXX — str...
Vráž-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (810.11 kB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské Části,městského obvodu).<.> :Í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.?FFPPF.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.g4:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,ktere předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 959 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 356 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 356
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 - Nezávislí — Vráž 1.XXXX XXXXX XX X.XXX X.Hana Maivaldova XX X.190 3.XXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX XX.XXXXX XXXXXXXXX XX XX.XXX XX.Jana Tomíčkova XX XX.177 12.XXXXXX XXXXXXX XX XX.XXX XX.XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX.XXX XX.XXXXX XXXXXX XX XX.XXX XX.XXXXX XXXXXXXX XX XX.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.l — Nezávislí — Vráž
<br> Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.l — Nezávislí — Vráž
<br> Počet hlasů pro stranu: 2814,hranice: 205,7
<br> Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
<br> číslo
<br> 1.XXXX XXXXX XXX X.Hana Maivaldova XXX X.XXXXX XXXX XXX X.XXXXX XXXXXXXX XXX X.XXXXX XXXXXXX XXX X.XXXXXX XXXXXX XXX X.XXXXXXXXX XXXXXX XXX
<br> XXXXXX — s...
Vinařice-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (718.69 kB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Vivěřiqs.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.???-"PP.“.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).23:99:.7.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,ktere předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 80 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 38 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 37
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů
<br> l.XXXXX XXXXXXX XX l.XX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXX XXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.VOlební strana č,1 — Sdružení nezávislých kandidátů
<br> Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> VOlební strana č,1 — Sdružení nezávislých kandidátů Počet hlasů pro stranu: 125,hranice: 27,5 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXXX XXXXXX XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXXXX XXXXXX XX
<br> XXXXXX — str.č.l
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu Počet listů přílohy č.l:.<.>.<.>.<.> Jména,příjmení a podpisy: l)
<br> zaměstnanec obce,jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
<br> zaměstnanec Českého statistického úřadu:...
Trubská-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (741.26 kB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Tartab$1<á.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.Bees-"931.11.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 158 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky lll Celkový počet odevzdaných úředních obálek lll
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č_ 1 _ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTÚ ZA ROZVOJ OBCE
<br> l.XXXXX XXXXXXX XX l.XX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXXX XXXXX XX X.XX B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana Č_ 1 _ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTÚ ZA ROZVOJ OBCE 1.XXX XXXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana Č,1 _ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTÚ ZA ROZVOJ OBCE
<br> Počet hlasů pro stranu: 429,hranice: 78,1 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXXXXXXXX XXXXX XX X.XXXXX XXXXX XX X.XXX XXXXXXX XX
<br> XXXXXX — str.č.l
<br> V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu
<br> Počet listů přílohy č.X:.<.>.<.>.<.> Jména,příjmení a podpisy: 1) zaměstnanec obce,jejíž úřad plní funkci regis...
Trubín-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (723.04 kB)
v/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu).<.>.<.> :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.PFFPPF.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 393 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky l27 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 123
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.l — TRUBÍN SPOLEČNĚ
<br> 1.XXXXX XXXX XX l.XX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 — TRUBÍN SPOLEČNĚ Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - TRUBÍN SPOLEČNĚ
<br> Počet hlasů pro stranu: 541,hranice: 84,7 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXX XXXX XX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXXXX XXXXX XX X.XXXXX XXXXX XX X.XXXXX XXXXXXX XX
<br> XXXXXX — str.č.l
<br> V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu Počet listů přílohy č.X: p.<.>.<.> <.>
<br> Jména,příjmení a podpisy: 1) zaměstnanec obce,jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
<br> zaměstnane...
Tmaň-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.8 MB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) ????.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.?ŠFPP?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).23:99:.T.g4:99:3922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 950 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 421 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 421
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> VOlebni strana č,1 — Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022
<br> 1.XXXXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXX XX XX.XXX X.Jaromír Fruhlinq XX X.233 5.XXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č,2 — Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022 1.XXXX XXXXXX XX X.XXX X.Jan Platěnka XX X.220 3.XXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> náhrad <.>
<br> Volební strana č_ 1 — Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022 1.XXXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXX XX XX.XXX X.Veronika Klasová XX XX.132 5.XXXXX XXXXXXXX XX XX.XXX X.XXX XXXXXXXX XX XX.XXX X.XXXXXXXX XXXXX XX XX.XXX
<br> Volební strana č.2 _ Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022 1.XXXXXX XXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXX XX XX.XXX X.XXXXXX XXXXXXXX XX XX.XXX X.XXXXX XXXXXX XX XX.XXX
<br> XXXXXX — str.Č.1
<br> V/8
<b...
Tetín-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.43 MB)
v/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) TŠĚĚ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.BŠFPPP.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 691 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 324 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 324
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.1 — SPOLU
<br> 1.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
<br> X.Vojtěch Hrdlička 26 3.96
<br> Volební strana č.2 — Tetín 2010
<br> 1.XXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXX XX l.XXX X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.Vojtěch Machoň XX X.169 B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 - SPOLU 1.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXX XX X.XX Volební strana č.X — Tetín 2010 1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXX XX X.XXX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 — SPOLU Počet hlasů pro stranu: 698,hranice: 95,7 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXXX XXXXXXXX XXX X.XXXXX XXXXX XX X.Vojtěch Hrdlička XX
<br> XXXXXX — str.č.1
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<b...
svinaře-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.45 MB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) $ÝĚĚŠĚ?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.?4:99:292?.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 640 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 376 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 376
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Volební strana č.l — SNK Svinaře 1.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXX XX X.XXX X XXXX XXXXXXXXX XX X.XXX Volební strana č,X — Sdružení nezávislých kandidátů — Živá obec 1.XXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 — SNK Svinaře 1.XXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX Volební strana č,X — Sdružení nezávislých kandidátů — Živá obec 1.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX X.XXX XXXXXX XX X.XXX X.Ivan Ěurovič XX X.16
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 — SNK Svinaře Počet hlasů pro stranu: 1425,hranice: 223,3 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXXXXX XXXXXXXX XXX X.XXXXXX XXXXX XXX X.XXXXXX XXXX XXX X XXXX XXXXXXXXX XXX
<br> XXXXXX — str.č.l
<br> ...
Svatý Jan pod Skalou-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (769.57 kB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) $Yetý.4591394.Skale.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres Beroun
<br> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.?4:99:29?2.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 143 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 94 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 94
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> volební strana č,1 _ XXXXX XXX — Sdružení nezávislých kandidátů
<br> X.XXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX X.Vladimíra Horešovská XX X.58 5.XXXXXX XXXXXXX XX X.XX X.Veronika Stolejda Vasková XX 6.48 7.XXXXXX XXXX XX X.XX B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č,1 — XXXXX XXX — Sdružení nezávislých kandidátů X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č_ 1 — XXXXX XXX — Sdružení nezávislých kandidátů
<br> Počet hlasů pro stranu: 481,hranice: 58,3 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo
<br> 1.XXXX XXXXXX XX X.Vladimira Horešovská XX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXXX XXXXXX XX X.Veronika Stolejda Vasková XX X.XXXXXX XXXX XX X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXXXXXXX XXXXX XX
<br> XXXXXX — str.Č.X
<br> v/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu
<br> Po...
Svatá-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (752.78 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Wet?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.Berem.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:29?2.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 396 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 240 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 240
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení VOlební strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů Svatá
<br> 1.XXXXX XXXX XX X.XXX
<br> X.XXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXX XXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXX XXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a přijmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.VOlební strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů Svatá
<br> 1.XXXXXXX XXXXXXX Dlouhá XX X.XX
<br> X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů Svatá
<br> Počet hlasů pro stranu: 835,hranice: 101,2
<br> Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
<br> číslo
<br> 1.XXXXX XXXX XXX X.XXXX XXXXX XXX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXXX XXXXXX XXX X.XXXX XXXXX XX X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXXXXXX XXXXXXX Dlouhá XX X.XXXXXXXX XXXXXXX XX
<br> XXXXXX — str.č.X
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZAST...
Stašov-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.45 MB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) $teaš9v.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.<.> B.e.r.o31.n.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).<.>.:.<.> :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 360 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 218 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 216
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.1 — SPOLEČNĚ PRO STAŠOV
<br> 1.XXXXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXX XX X.XX Volební strana č.X — Stašov 2022 1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXXX XX X.XXX X XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 _ SPOLEČNĚ PRO STAŠOV
<br> l.XXXX XXXXXXXXXXX XX X.XX X.XXX XXXXXXX XX X.XX X.Alena Chlumova XX X.65 4.XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXX XX X.XX X.XXX XXXXX XX X.XX Volební strana č.X — Stašov 2022 1.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX X XXXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č,1 _ SPOLÉČNĚ PRO STAŠOV
<br> Počet hlasů pro stranu: 610,hranice: 73,7 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXXXXX XXXXX XXX X.XXXX XXXXX XX
<br> XXXXXX — str.č.X
<br> V/...
Železná-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (747.04 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) ;?čgčqé.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres Beroun
<br> konaných ve dnech (dne).23:99:.T.?4:99:2922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 215 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 107 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 107
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Velební strana č,1 — Občanská demokratická strana
<br> 1.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> X.Veronika Kindlová 34 8.73
<br> 3.XXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXXX XXXXX XX X.XX
<br> X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXXXXXX XXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a přijmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.VOlební strana č.1 — Občanská demokratická strana
<br> 1.XXXXXX XXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> VOlební strana č,1 — Občanská demokratická strana
<br> Počet hlasů pro stranu: 541,hranice: 66,0
<br> Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
<br> číslo
<br> 1.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXXXXX XXXXX XX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XXXXXXXXX XXXX XX X.XXXX XXXXXXX XX X.XXXXXX XXXX XX X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.Veronika Kindlová XX X.XXXXX XXXXXX XX
<br> XXXXXX — str.č.X
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu
<br> P...
Suchomasty-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (2.5 MB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) $?9b9WŠĚĚY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres Beroun
<br> konaných ve dnech (dne).23:99:.7.?4:99:?922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čisel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 405 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 274 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 273
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení Velební strana č,2 - Budoucnost naší obce
<br> 1.XXXXX XXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 — ZA LEPŠÍ VENKOV
<br> 1.XXXXXX XXXXX XX l.XX VOlební strana č,X — Nezávisle Suchomasty
<br> 1.XXXXXX XXXXXX XX X.XX Volební strana č.X — Pro Suchomasty
<br> 1.XXXXX XXXXXX XX l.XXX Volební strana č.X — Za Obec krásnější
<br> 1.XXX XXXXXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
<br> X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> X XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.8 — SUCHOMASTY SOBE 1.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> náhrad <.>
<br> Volební strana č.2 — Budoucnost naší obce 1.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.X X.XXX XXXXXXX XX X.X X.XXXX XXXXXXXXX XX X.X X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.X X.XXXXXXXX XXXXX XX X.X
<br> Volební strana č.3 — ZA LEPŠÍ VENKOV 1.XXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXX XX X.XX
<br> XXXXXX — str.č.1
<br> V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> 3.XXXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.X X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XX...
Srbsko-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.86 MB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) $$$?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.B?.rppp.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:9?:.T.?4:99:292?.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 423 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 295 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 295
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.1 — OTEVŘENÉ SRBSKO 1.XXXXXXXX XXXXX XX X.XX X.Věra Ondřichová XX X.71
<br> Volební strana č.2 — SRBSKO OBČANÚM 1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 — SPOLEČNĚ pro SRBSKO 1.XXXXX XXXXX XX l.XX
<br> Volební strana č.4 — Srbsko 2022 — 2026
<br> 1.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XXX X XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 — OTEVŘENÉ SRBSKO 1.XXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 — SRBSKO OBČANÚM 1.XXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXX XXX XX X.XX X.XXXXX XXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> XXXXXX — str.č.1
<br> v/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Volební strana Č,3 _ SPOLEČNĚ pro SRBSKO
<br> 1.XXXX ...
Skuhrov-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (748.02 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Skýht9Ý.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 438 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 178 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 178
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů 1.XXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů
<br> Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů
<br> Počet hlasů pro stranu: 963,hranice: 117,7
<br> Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
<br> číslo
<br> 1.XXXXX XXXXX XXX X.XXXXX XXXXXXX XXX X.XXXXXXX XXXXXXXX XXX X.XXXXXXXX XXXXXXX XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XXXX XXXXXXX XXX X.XXXXXXXX XXXXXXXX XXX X.XXXXX XXXXX XX X.XXXXX XXXXXX XXX
<br> XXXXXX — str.Č.X
<br> v/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Hodina,...
Podbrdy-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.78 MB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) ?QQPFQY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres Beroun
<br> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:2922.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 186 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 123 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 123
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení VOlební strana č.1 — nezávislý kandidát XXXXX XXXXXX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX VOlební strana č,X — nezávislý kandidát Pavel Kislinq
<br> 1.Pavel Kislinq 47 l.75 VO1ební strana č,3 — nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXXXXX
<br> X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX Volební strana č,X — nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXX
<br> X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX Volební strana č.X — nezávislý kandidát XXXXXXXXX XXXXXX
<br> X.XXXXXXXXX XXXXXX XX X.XX VOlební strana č,X — nezávislý kandidát XXXXX XXXXXXXX
<br> X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební Strana č,1 — nezávislý kandidát XXXXX XXXXXX
<br> Bez náhradníků
<br> velební strana č,2 - nezávislý kandidát Pavel Kislinq Bez náhradníků
<br> Volební strana č,3 - nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXXXXX XXX náhradníků
<br> Volební strana č.X — nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXX Bez náhradníků
<br> Volební strana č,X - nezávislý kandidát XXXXXXXXX XXXXXX Bez náhradníků
<br> Volební strana č_ X — nezávislý kandidát XXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXX — str.č.X
<br> V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D...
Otročiněves-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (1.45 MB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) Qtwšivěves.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.Barman.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).?3:99:.T.24:99:?922.byly podle výsledků převzatých
<br> od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 397 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 244 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 241
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> Volební strana č.1 _ SDRUŽENÍ PRO OTROČINĚVES
<br> 1.XXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXX XX X.XX Volební strana č.X — Společně pro obec 1.XXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX X XXXXX XXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků: Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad <.>
<br> Volební strana č,1 _ SDRUŽENÍ PRO OTROČINĚVES
<br> 1.XXXXX XXXXX XX X.XX X.Anna Lulaková XX X.94 3.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XX X XXXXX XXXX XX X.XX Volební strana č.X — Společně pro obec 1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.Ludmila Hobzova XX X.109
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - SDRUŽENÍ PRO OTROČINÉVES
<br> Počet hlasů pro stranu: 676,hranice: 105,6 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXX XXXXX XXX X.XXXXX XXXX XX X.XXXX XXXXXX XXX X.XXXXX XXXXX XX X.Anna Lulakova XX
<br> XXXXXX - str.č.1
<br> V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB...
Nový Jáchymov-zápis o výsledku voleb do ZO 2022.pdf (772.22 kB)
V/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB D0 ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu) N9vý3áebymev.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres Pepan.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konaných ve dnech (dne).2$:99:.T.24:99:29?2.byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisi,které předaly výsledek hlasování 1 Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků 577 Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky 238 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 233
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů zvolení
<br> VOlební strana č,1 — Nový Jáchymov — Naše vesnice 1.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX X.XXXXXX XXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XX X.XXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXX XXXXX XX X.XXX X.XXXXX XXXXXXXXX Chlupáčová XX X.XXX XX.XXXXX XXXXXX XX XX.XX XX.XXXXXXXX XXXX XX XX.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů náhrad.Volební strana č,1 — Nový Jáchymov — Naše vesnice
<br> Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> VOlební strana č,1 - Nový Jáchymov — Naše vesnice Počet hlasů pro stranu: 1141,hranice: 113,3 Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů číslo 1.XXXXXX XXXXX XX X.XXXXXX XXXXXXXX XXX X.XXXX XXXXXXXX XX X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXXXXX XXXXXX XXX X.XXXX XXXXX XXX X.XXXX XXXXX XXX X.XXXXX XXXXXXXXX Chlupáčová XXX XX.XXXXX XXXXXX XX XX.XXXXXXXX XXXX XXX
<br> XXXXXX — str.č.X
<br> V/8
<br> Z...

Načteno

edesky.cz/d/5674732

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz