« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí 2022 v obvodu registračního úřadu Beroun

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Železná - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_599417.pdf (68.54 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
215
107
107
<br> Železná Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Občanská demokratická strana
1.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
X.Veronika Kindlová XX 8.73
3.XXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXXX XXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Občanská demokratická strana
1.XXXXXX XXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - Občanská demokratická strana
Počet hlasů pro stranu: 541,hranice: 66,0
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXXX XXXXXXX XX
X.XXXXXX XXXXX XX
X.XXXX XXXXXXXX XX
X.XXXXXXXXX XXXX XX
X.XXXX XXXXXXX XX
X.XXXXXX XXXX XX
X.XXXXXX XXXXXXXXX XX
X.Veronika Kindlová XX
X.XXXXX XXXXXX XX
<br> XXXXXX - str.č.X
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA...
Zadní Třebaň - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531979.pdf (77.12 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
737
448
445
<br> Zadní Třebaň Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Sousedé z Třebaně
1.XXXXXX XXXXXXXXX Maříková XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.2 - Sdružení nezávislých kandidátů - Sbor dobrovolných hasičů
1.XXXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.3 - Společně pro Třebaň
1.XXX XXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.4 - Sdružení nezávislých kandidátů Třebaně
1.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Sousedé z Třebaně
1.XXXXXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.Zuzana Kreuzziegerová XX 9.123
<br> Volební strana č.2 - Sdružení nezávislých kandidátů - Sbor dobrovolných hasičů
1.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X...
Vysoký Újezd - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531961.pdf (77.4 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 3
3
-------
1
1007
618
615
<br> Vysoký Újezd Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.2 - SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST
1.XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.3 - ŽIJME SPOLEČNĚ
1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.4 - Společně pro naše obce
1.Yvetta Legátová 60 7.94
<br> Volební strana č.5 - SPOLU a nezávislí kandidáti
1.XXXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.2 - SPOLEČNĚ PRO BUDOUCNOST
1.XXXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.3 - ŽIJME SPOLEČNĚ
1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.4 - Společně pro naše obce
1.XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX
<br> XXXXXX...
Všeradice - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531952.pdf (74.6 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
346
251
249
<br> Všeradice Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - SNK Všeradice
1.XXXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - SDRUŽENÍ OBČANŮ VŠERADIC
1.XXXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - SNK Všeradice
1.XXXXX XXXXXXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
X.XXX XXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - SDRUŽENÍ OBČANŮ VŠERADIC
1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - SNK Všeradice
Počet hlasů pro stranu: 670,hranice: 81,4
Kandidáti ...
Vráž - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531944.pdf (68.49 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
959
356
356
<br> Vráž Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Nezávislí - Vráž
1.XXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
XX.XXXXX XXXXXXXXX XX XX.XXX
XX.XXXX XXXXXXXXX XX XX.XXX
XX.XXXXXX XXXXXXX XX XX.XXX
XX.XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX.XXX
XX.XXXXX XXXXXX XX XX.XXX
XX.XXXXX XXXXXXXX XX XX.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Nezávislí - Vráž
Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - Nezávislí - Vráž
Počet hlasů pro stranu: 2814,hranice: 205,7
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXX XXXXX XXX
X.XXXX XXXXXXXXXX XXX
X.XXXXX XXXX XXX
X.XXXXX XXXXXXXX XXX
X.XXXXX XXXXXXX XXX
X.XX...
Vinařice - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_534234.pdf (67.87 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
80
38
37
<br> Vinařice Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů
1.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů
Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů
Počet hlasů pro stranu: 125,hranice: 27,5
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXX XXXXXXX XX
X.XXXXX XXXXXX XX
X.XXXX XXXXXX XX
X.XXXXX XXXXXX XX
X.XXXXX XXXXXX XX
<br> XXXXXX - str.č.X
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15:11 hod <.>,24.09.2022
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu
<br> P...
Trubská - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531880.pdf (69.93 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
158
111
111
<br> Trubská Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA ROZVOJ OBCE
1.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXXX XXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA ROZVOJ OBCE
1.XXX XXXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA ROZVOJ OBCE
Počet hlasů pro stranu: 429,hranice: 78,1
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXX XXXXXXX XX
X.XXXX XXXXXXXX XX
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX
X.XXXXXXXXX XXXXX XX
X.XXXXX XXXXX XX
X.XXX XXXXXXX XX
<br> XXXXXX - str.č.X
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Trubín - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_533106.pdf (69.02 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
393
127
123
<br> Trubín Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - TRUBÍN SPOLEČNĚ
1.XXXXX XXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - TRUBÍN SPOLEČNĚ
Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - TRUBÍN SPOLEČNĚ
Počet hlasů pro stranu: 541,hranice: 84,7
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXX XXXX XX
X.XXXXX XXXXXXX XX
X.XXXXX XXXXXXX XX
X.XXXXX XXXXXX XX
X.XXXXX XXXXX XX
X.XXXXX XXXXX XX
X.XXXXX XXXXXXX XX
<br> XXXXXX - str.č.X
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 15:15 hod <.>,24.09.2022
<br> Hodina,den,...
Tmaň - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531855.pdf (76.12 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
950
421
421
<br> Tmaň Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022
1.XXXXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXX XX XX.XXX
X.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.2 - Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022
1.XXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Sport a mládež se spolkem VIZZE 2022
1.XXXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXX XX XX.XXX
X.Veronika Klasová XX 12.132
5.XXXXX XXXXXXXX XX XX.XXX
X.XXX XXXXXXXX XX XX.XXX
X.XXXXXXXX XXXXX XX XX.XXX
<br> Volební strana č.2 - Kultura a tradice se spolkem VIZZE 2022
1.XXXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXX XX XX.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX...
Tetín - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531839.pdf (74.11 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
691
324
324
<br> Tetín Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - SPOLU
1.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.Vojtěch Hrdlička XX 3.96
<br> Volební strana č.2 - Tetín 2010
1.XXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.Vojtěch Machoň XX 6.169
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - SPOLU
1.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - Tetín 2010
1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXX XX X.XXX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - SPOLU
Počet hlasů pro stranu: 698,hranice: 95,7
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXXX XXXXXXXX XXX
X.XXXXX XXXXX XX
X.Vojtěch Hrdlička XX
<br> XXXXXX...
Svinaře - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531812.pdf (73.96 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
640
376
376
<br> Svinaře Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - SNK Svinaře
1.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.2 - Sdružení nezávislých kandidátů - Živá obec
1.XXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - SNK Svinaře
1.XXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.2 - Sdružení nezávislých kandidátů - Živá obec
1.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - SNK Svinaře
Počet hlasů pro stranu: 1425,hranice: 223,3
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXXXXX XXXXXXXX...
Svatý Jan pod Skalou - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531804.pdf (69.27 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
143
94
94
<br> XXXXX XXX pod Skalou Beroun
XX.XX.- XX.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - XXXXX XXX - Sdružení nezávislých kandidátů
X.XXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
X.Vladimíra Horešovská XX 2.58
5.XXXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.Veronika Stolejda Vasková 31 6.48
7.XXXXXX XXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - XXXXX XXX - Sdružení nezávislých kandidátů
X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - XXXXX XXX - Sdružení nezávislých kandidátů
Počet hlasů pro stranu: XXX,hranice: 58,3
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXX XXXXXX XX
X.Vladimíra Horešovská XX
X.XXXXXX XXXXXXX XX
X.XXXXXX XXXXXX XX
X.XXXX XXXXXX XX
X.Veronika Stolejda Vasková XX
X.XXXXXX XXXX XX
X.XXXXXXXXX XXXXXXXX XX
X.XXXXXXXX XXXXX...
Svatá - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531791.pdf (67.84 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
396
240
240
<br> Svatá Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů Svatá
1.XXXXX XXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů Svatá
1.XXXXXXX XXXXXXX Dlouhá XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů Svatá
Počet hlasů pro stranu: 835,hranice: 101,2
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXX XXXX XXX
X.XXXX XXXXX XXX
X.XXXXXX XXXXXX XX
X.XXXX XXXXXX XXX
X.XXXX XXXXX XX
X.XXXXX XXXXXXXX XX
X.XXXXXXX XXXXXXXXX XX
X.XXXXXXX XXXXXXX Dlouhá XX
X.XXXXXXXX XXXXXXX XX
<br> XXXXXX - str.č.X
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS O...
Suchomasty - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531782.pdf (79.99 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
405
274
273
<br> Suchomasty Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.2 - Budoucnost naší obce
1.XXXXX XXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 - ZA LEPŠÍ VENKOV
1.XXXXXX XXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.5 - Nezávislé Suchomasty
1.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.6 - Pro Suchomasty
1.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.7 - Za obec krásnější
1.XXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.8 - SUCHOMASTY SOBĚ
1.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.2 - Budoucnost naší obce
1.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.X
X.XXX XXXXXXX XX X.X
X.XXXX XXXXXXXXX XX X.X
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.X
X.XXXXXXXX XXXXX XX X.X
<br> Volební strana č.3 - ZA LEPŠÍ VENKOV
1.XXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXX XX X.XX
<br> XXXXXX - str.č.1
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
...
Stašov - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531766.pdf (74.48 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
360
218
216
<br> Stašov Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - SPOLEČNĚ PRO STAŠOV
1.XXXXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - Stašov 2022
1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - SPOLEČNĚ PRO STAŠOV
1.XXXX XXXXXXXXXXX XX X.XX
X.XXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXX XX X.XX
X.XXX XXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - Stašov 2022
1.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - SPOLEČNĚ PRO STAŠOV
Počet hlasů pro stranu: 610,hranice: 73,7
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXXXXX XXXXX XXX...
Srbsko - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531758.pdf (76.54 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
423
295
295
<br> Srbsko Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - OTEVŘENÉ SRBSKO
1.XXXXXXXX XXXXX XX X.XX
X.Věra Ondřichová XX 2.71
<br> Volební strana č.2 - SRBSKO OBČANŮM
1.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 - SPOLEČNĚ pro SRBSKO
1.XXXXX XXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.4 - Srbsko 2022 - 2026
1.XXXXXXX XXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - OTEVŘENÉ SRBSKO
1.XXXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - SRBSKO OBČANŮM
1.XXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXX XX X.XX
X.XXXXX XXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> XXXXXX - str.č.1
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA...
Skuhrov - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531740.pdf (68.32 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
438
178
178
<br> Skuhrov Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů
1.XXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů
Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - Sdružení nezávislých kandidátů
Počet hlasů pro stranu: 963,hranice: 117,7
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXX XXXXX XXX
X.XXXXX XXXXXXX XXX
X.XXXXXXX XXXXXXXX XXX
X.XXXXXXXX XXXXXXX XXX
X.XXXXXX XXXXX XX
X.XXXX XXXXXXX XXX
X.XXXXXXXX XXXXXXXX XXX
X.XXXXX XXXXX XX
X.XXXXX XXXXXX XXX
<br> XXXXXX - str.č.X
<br>
<br> V/8
<br> ZÁPIS ...
Podbrdy - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_534285.pdf (74.15 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
186
123
123
<br> Podbrdy Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - nezávislý kandidát XXXXX XXXXXX
X.XXXXX XXXXXX XX X.XXX
<br> Volební strana č.2 - nezávislý kandidát XXXXX XXXXXXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.3 - nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXXXXX
X.XXXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.4 - nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.5 - nezávislý kandidát XXXXXXXXX XXXXXX
X.XXXXXXXXX XXXXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.6 - nezávislý kandidát XXXXX XXXXXXXX
X.XXXXX XXXXXXXX XX X.XX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - nezávislý kandidát XXXXX XXXXXX
Bez náhradníků
<br> Volební strana č.X - nezávislý kandidát XXXXX XXXXXXX
Bez náhradníků
<br> Volební strana č.X - nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXXXXX
Bez náhradníků
<br> Volební strana č.X - nezávislý kandidát XXXXXX XXXXXX
Bez náhradníků
<br> Volební strana č.X - nezávislý kandidát XXXXXXXXX XXXXXX
Bez náhradníků
<br> Volební st...
Otročiněves - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531669.pdf (74.37 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
397
244
241
<br> Otročiněves Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - SDRUŽENÍ PRO OTROČINĚVES
1.XXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - Společně pro obec
1.XXXX XXXXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXX XX X.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - SDRUŽENÍ PRO OTROČINĚVES
1.XXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXX XX X.XX
<br> Volební strana č.2 - Společně pro obec
1.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXXX XXXXXXX XX X.XXX
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - SDRUŽENÍ PRO OTROČINĚVES
Počet hlasů pro stranu: 676,hranice: 105,6
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXX XXXXX XXX
X.XXXXX XXXX XX
X.XXXX XXXXXX XXX
X.XXXXX X...
Nový Jáchymov - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce_531600.pdf (68.52 kB)
V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
<br> Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu,města,městské části,městského obvodu)
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> okres.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
konaných ve dnech (dne).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebních komisí,které předaly výsledek hlasování
Seznam čísel volebních okrsků,jejichž výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet voličů,kterým byly vydány úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
<br> 1
1
-------
1
577
238
233
<br> Nový Jáchymov Beroun
23.09.- 24.09.2022
<br> A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
zvolení
<br> Volební strana č.1 - Nový Jáchymov - Naše vesnice
1.XXXXXX XXXXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXXX XX X.XXX
X.XXXXXX XXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX X.XX
X.XXXXXXXX XXXXXXX XX X.XX
X.XXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXX XXXXX XX X.XXX
X.XXXXX XXXXXXXXX Chlupáčová XX X.XXX
XX.XXXXX XXXXXX XX XX.XX
XX.XXXXXXXX XXXX XX XX.XXX
<br> B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Volební strana č.1 - Nový Jáchymov - Naše vesnice
Bez náhradníků
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Volební strana č.1 - Nový Jáchymov - Naše vesnice
Počet hlasů pro stranu: 1141,hranice: 113,3
Kandidáti Poř.Jméno a příjmení Počet hlasů
číslo
<br> 1.XXXXXX XXXXX XX
X.XXXXXX XXXXXXXX XXX
X.XXXX XXXXXXXX XX
X.XXXXX XXXXXXXXX XX
X.XXXXXXXX XXXXXXX XX
X.XXXXXX XXXXXX XXX
X.XXXX XXXXX XXX
X.XXXX XXXXX XXX
X.XXXXX XXX...

Načteno

edesky.cz/d/5673418

Meta

Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz