« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (předběžný)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (předběžný).pdf [0,09 MB]
v/8
<br> Ve volbách do zastupite1stva obce (městysu,města,městské.části,městského obvodu)
ţ{ęŢ?ţ9Y okres.Ppľ9yFr."P.<.>.<.>
konaných ve dnech (dne).?ę,9?:.:.?ţ,99 ?9??.byly podle výsledků převzatých
odokrskovýchvolebníchkomisizjišŁěnyvýsledkyvo].ebvobci <.>
<br> zÁPIs o vÝsLEDKU voLEB Do zAsTUPITET'sľvA oBcE
1)
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebnich komísí,které předaty výsledek h]-asování
Seznam čísel votebních okrsků,jejichŽ výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisecn ze Seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet vo]_ičů,kterým byly vydány úředni obá1ky
Cetkový počet odevzdaných úřednich obá1ek
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 143
12
't2
<br> A) Jména a příjmenĹ zvolených členů zastupitelstva:
Pořadi Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> zvofení
<br> Vo-Lebna
1 <.>
2 <.>
3 <.>
A
<br> 5 <.>
6 <.>
1 <.>
<br> strana č.1 - sPoLEČNĚ ZA NERAToV A NoVINsKo
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX
Kristina ChaXoupková
Hana SvaŁošová
VítězsXav Kučera
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX
XX
XX
Ą-l
50
5B
4I
<br> 53
40
3B
28
29
25
28
<br> 1
<br> 4
<br> 3
2
<br> 5
<br> 6
'7
<br> B).Tména a příjĺrenĹ náhradnĹků
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadi na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Vo]-ebni strana č.1 - SPoLEČNĚ ZA NERAToV A NoVTNSKo
1.Jan Sal-avec
2.Mifoš KoŁulek
<br> 4'l
3B
<br> 18
I1
<br> c) Celkow,ý poěeŁ ptatných htasů pro jednotlivé volební sŁrany a pro jednotlivé
kandídáty.hraníce poětu hlasů pro 'měnu pořadí kandídáta
<br> pro přidě1enĹ mandátu:
<br> B
<br> 9
<br> Votební strana č.1 - sPoLEČNĚ ZA NERAToV A NoV]NsKo
Počet h1asů pro stranu: 2'76,hranice: 33,0
Kandidáti Poř.Jméno a příjmenî Počet hlasů
<br> čís 1o
1
<br> 2
<br> 3
Ą
<br> 5
<br> 6
<br> 1
<br> I
9
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX
Kristina ChaXoupková
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX
Mi]oš KoŁulek
<br> XX
XX
XX
40
29
aŔ
<br> zr
1B
1"1
<br> 573078 - str.č' 1
<br>
<br> I
<br> t/
<br> v/8
<br> zÁPIs o rrý...
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (předběžný)
v/8
<br> Ve volbách do zastupite1stva obce (městysu,města,městské.části,městského obvodu)
ţ{ęŢ?ţ9Y okres.Ppľ9yFr."P.<.>.<.>
konaných ve dnech (dne).?ę,9?:.:.?ţ,99 ?9??.byly podle výsledků převzatých
odokrskovýchvolebníchkomisizjišŁěnyvýsledkyvo].ebvobci <.>
<br> zÁPIs o vÝsLEDKU voLEB Do zAsTUPITET'sľvA oBcE
1)
<br> Počet volebních okrsků
Počet okrskových volebnich komísí,které předaty výsledek h]-asování
Seznam čísel votebních okrsků,jejichŽ výsledky nebyly předány
Počet volebních obvodů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisecn ze Seznamu voličů a jejich dodatků
Celkový počet vo]_ičů,kterým byly vydány úředni obá1ky
Cetkový počet odevzdaných úřednich obá1ek
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 143
12
't2
<br> A) Jména a příjmenĹ zvolených členů zastupitelstva:
Pořadi Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet hlasů
<br> zvofení
<br> Vo-Lebna
1 <.>
2 <.>
3 <.>
A
<br> 5 <.>
6 <.>
1 <.>
<br> strana č.1 - sPoLEČNĚ ZA NERAToV A NoVINsKo
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX
Kristina ChaXoupková
Hana SvaŁošová
VítězsXav Kučera
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XX
XX
XX
Ą-l
50
5B
4I
<br> 53
40
3B
28
29
25
28
<br> 1
<br> 4
<br> 3
2
<br> 5
<br> 6
'7
<br> B).Tména a příjĺrenĹ náhradnĹků
Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadi na HL Počet hlasů
náhrad <.>
<br> Vo]-ebni strana č.1 - SPoLEČNĚ ZA NERAToV A NoVTNSKo
1.Jan Sal-avec
2.Mifoš KoŁulek
<br> 4'l
3B
<br> 18
I1
<br> c) Celkow,ý poěeŁ ptatných htasů pro jednotlivé volební sŁrany a pro jednotlivé
kandídáty.hraníce poětu hlasů pro 'měnu pořadí kandídáta
<br> pro přidě1enĹ mandátu:
<br> B
<br> 9
<br> Votební strana č.1 - sPoLEČNĚ ZA NERAToV A NoV]NsKo
Počet h1asů pro stranu: 2'76,hranice: 33,0
Kandidáti Poř.Jméno a příjmenî Počet hlasů
<br> čís 1o
1
<br> 2
<br> 3
Ą
<br> 5
<br> 6
<br> 1
<br> I
9
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX
Kristina ChaXoupková
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX
Mi]oš KoŁulek
<br> XX
XX
XX
40
29
aŔ
<br> zr
1B
1"1
<br> 573078 - str.č' 1
<br>
<br> I
<br> t/
<br> v/8
<br> zÁPIs o rrý...

Načteno

edesky.cz/d/5672060

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz