« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Rozpočtové opatření č. 5 2022 SVK Žďársko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5 2022 SVK Žďársko
Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko,Vodárenská 2,Zďár nad Sázavou
<br> IČ: 43383513 Zaps.v rejstříku dobr.svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina (C_i.Reg.8/93)
<br> Rozpočtové opatření č.5 schváleno předsednictvem dne 25.8.2022
<br> Příjmy:
<br> Pol.4213 — inv.přijaté transfery ze státních fondů Dotace Odkanalizování obce Vídeň UZ 90992 Dotace Hlinné — kanalizace UZ 90992
<br> Pol.4222 — inv.přijaté transfery od krajů
<br> 2.718.439,75 5.954.668,02
<br> Dotace Fond Vysočiny Hlinné — kanalizace 4.500.000,00 Dotace Fond Vysočiny Odkanalizovaní obce Vídeň 4.500.000,00 Dotace Fond Vysočiny Košíkov * NV.<.>.<.>.<.> 10443490 Pol.4221 „ přijaté transfery na investice
<br> Křižanov * zasíťování lokality Na Zahrádkách 150.000,00 Kadoleo “ NVNK lokalita Výpustek 90.000,00 Lavičky — výstavba lS — lok.Za školou _ NV a spl.K 184.000,00
<br> Lavičky — NVK lok.Eodolí Lavičky _ NVK lok.Cihadla
<br> 3.810.116,00 1.291 899,00
<br> Rožná * NVNK V Cihelné 86.614,00 Nová Ves u NMNM — OS 6 RD V lládkách 2.etapa 43.000,00 Rozsochy — NVNK lokalita Palírna 85.000,00 Rozsochy — RV,80 01 a SO 02 1.493.6?0,00 Žďárec _ a a N vodovodu 5.488,00 Žďárec— výst.nových komunikaci a IS,lok.zast.“A“ 217.225,00 Žďárec _ RK,úsek Šl a Šz 76.1 32,00 Nové Město nM.— Betlém RVK - 31500000
<br> — Pohledec VaK pro 4 RD u mlýna — 100000500
<br> — Malá — NV pro smuteční síň 117.000,00 Par.6310,pol.2141 — příjmy z úroků 10.000,00 Par.6409,pol.2329 _ ost.nedaňové příjmy l.000,00 Přiimv celkem 25.023.685,77
<br> Výdaje:
<br> Par.2310
<br> Pol.5l36 — knihy,učební pomůcky a tisk 30.000,00 XXX.XXXX — Budovy,XXXX a stavby XX.XXX.X?X,XX Par.2321
<br> Pol.61214 Dotace Odkanalizování obce Vídeň UZ 90992 proúčt.2.718.439,75 Pol.6121 * Dotace Hlinné - kanalizace UZ 90992 proúčt.5.954.668,02 Výdaje celkem 25.023.685,77 Schválený rozpočet valnou hromadou dne 16.12.2021 325.210„400,00 frozesláno obcím ke zveřejnění dne 21.122021/
<br> Rozpočtové opatření č.1 18.215.1S9,21 frozesláno obcím ke zveřejnění dne 4.4.2022!
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5670475


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz