« Najít podobné dokumenty

Obec Březejc - Rozpočtové opatření č. 6 2022 SVK Žďársko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březejc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 6 2022 SVK Žďársko
Svaz vodovodů a kanalizací Zďársko,Vodárenská 2,Zďár nad Sázavou
<br> IČ: 43383513 Zaps.v rejstříku dobr.svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina (C.j.Reg.8/93)
<br> Rozpočtové opatření č.6
<br> schváleno předsednictvem dne 22.9.2022
<br> Příjmy:
<br> Pol.4213 — inv.přijaté transfery ze státních fondů Dotace Odkanalizování obce Vídeň U Z 90992 Dotace Oslavicc —— dostavba kanalizace UZ 90992
<br> Pol.4221 - přijaté transfery na investice Nové Město n.lVí._ Rokytno - NVaK
<br> Par.6409,pol.2329 — ost.nedaňové příjmy
<br> Příimv celkem
<br> Výdaje:
<br> Par.2310
<br> Pol.5136 — knihy,učební pomůcky a tisk Pol.5137 — Drobný hmotný dlouh.majetek Pol.6121 * Budovy: XXXX a stavby
<br> Par.XXXX
<br> Pol.6121— Dotace Odkanalizování obce Vídeň UZ 90992 proúčt.Pol.6121 — Dotace Oslavice — dostavby kanal.UZ 90992 proúčt <.>
<br> Pol.6121 — Budovy,XXXX a stavby Pol.XXXX * Budovy,XXXX a stavby
<br> XXXXXXXXX X.XXX.XXX,47
<br> — 268.105,00 11.750,00
<br> 332603234
<br> 20.000,00 600.000,00 70.000.000,00
<br> 137935037 200303147 - 7o.ooo.ooo,oo - 160843920
<br> Par.6402 Pol.5367 — Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 692.614,00 Par.6409 Pol.5909 — ost.neinv.výdaje j.n.3947020 Výdaje celkem 3.126.032,84 Schválený rozpočet valnou hromadou dne 16.12.2021 325.210.400,00
<br> lrozesláno obcím ke zveřejnění dne 21.12.2021! Rozpočtové opatření č.1 !tozesláno obcím ke zveřejnění dne 4.4.2022/
<br> 18.215.159,21
<br> Rozpočtové opatření č.2 28.687.10(),00 /rozesláno obcím ke zveřejnění dne 29.4.2022!
<br> Rozpočtové opatření č.3 — 151.600,15
<br> frozcsláno obcím ke zveřejnění dne 20.5.2022!
<br> Rozpočtové opatření č.4 1.234.106,86 f'rozesláno obcím ke zveřejnění dne 24.6.2022!
<br> Rozpočtové opatření č.5 25.023.685,77 frozesláno obcím ke zveřejnění dne 26.8.2022!
<br> Rozpočtové opatření č.6 3.126.032,84 Celkem 401.344.884,53
<br> fávaz vodoyodú a kanalizací.© Žďársko Vodárenská 2 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> 137422?sz jéé/O„
<br> Žďár nad Sázavou 22.9.2022 Zpracovala:...

Načteno

edesky.cz/d/5670474


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březejc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz